Polaganje prijemnog ispita, Treća beogradska gimnazija, Prva beogradska gimanzija
Foto: Nemanja Jovanović/Google maps

Bliži se upis u srednje škole i polaganje male mature - 27, 28. i 29. juna. Odmeravaju se snage i broj bodova potrebnih za upis u željene srednje škole, a u tome može pomoći informacija o prošlogodišnjim rang listama. Sudeći prema podacima iz 2021. među beogradskim gimnazijama izdvaja se Treća, u njoj je za upis na prirodno-matematički smer trebalo skoro 95 poena. Nije lako bilo upisati ni opšti smer Desete gimnazije "Mihajlo Pupin", tamo je bilo potrebno ostvariti najmanje 93,03 poena.

Pred vama je kompletan pregled bodova koji su prošle godine bili potrebni za upis u beogradske gimnazije – u skladu sa uspehom u osnovnoj školi i potencijalnim kapacitetima na polaganju testova, odaberite gimnaziju koja je po meri vašeg malog maturanta.

Za prirodno-matematički smer u Prvoj beogradskoj gimnaziji bilo je potrebno ostvariti 90,38 poena, dok je nešto lakše bilo upisati društveno-jezički smer – 87,38 poena. Učenicima koji su posebno nadareni za računarstvo i informatiku najteže je bilo da ovaj smer upišu upravo u Prvoj gimnaziji, jer je donja granica bila neverovatnih 303,78 bodova. Poeni za ovaj smer računaju se drugačije – tako u kranji zbir ulaze bodovi sa prijemnog ispita, male mature, poeni na osnovu ostvarenog uspeha u osnovnoj školi, a računaju se i bodovi za osvojeno jedno od prva tri mesta na takmičenjima na državnom nivou.

Što se tiče Treće beogradske gimnazije, za svaki smer prošle godine bilo je potrebno ostvariti više od 90 bodova. Tako je za prirodno matematički smer bilo potrebno ostvariti 94,78, a za društveno-jezički 91,15 poena. Na još dva jezička smera – sa francuskim i italijanskim jezikom, donja granica za upis bila je 98,04, odnosno 93,63 boda. Za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i inofrmatiku donja granica je bila 292,54 poena.

Treca beogradska gimnazija
Treca beogradska gimnazija Foto:Google Maps

Četvrta beogradska gimnazija nudi budućim srednjoškolcima dva smera, prirodno-matematički za koji je prošle godine bilo potrebno imati 91,67 bodova, kao i društveno-jezički koji je bilo nešto lakše upisati – sa 88,04 boda.

Peta beogradska gimnazija, osim uobičajenih smerova – prirodno-matematičkog koji možete upisati sa 88,87 i društveno-jezičkog, za koji je prošle godine bilo potrebno 87,57 bodova, nudi i odeljenja za nadarene učenike. Ukoliko ste zainteresovani za računarstvo i informatiku, treba da znate da je prošle godine donja granica za upis iznosila 253,03 boda. Ova škola takođe je jedna od dve beogradske gimnazije koje nude i odeljenje za one koji su posebno nadareni za geografiju i istoriju, a prošle godine, za upis na ovaj smer, bilo je potrebno ostvariti minimum 246,98 bodova.

U Šestoj beogradskoj gimnaziji bilo je potebno ostvariti 86,06 bodova za prirodno-matematički, a 86,18 za društveno-jezički smer. Ova gimnazija je jedna u nizu onih sa odeljenjima za učenike kojima od ruke posebno ide informatika, a ukoliko želite da upišete baš to – treba da znate da je prošle godine bilo potrebno ostvariti 257,61 bod.

Sedma beogradska gimnazija nudi budućim srednjoškolcima prirodno-matematički smer, za koji je prošle godine bilo potrebno ostvariti 73,14 boda, kao i društveno-jezički, na kom je poslednji rangirani učenik imao 77,49 poena.

U Osmoj beogradskoj gimnaziji, učenici koji su bili zainteresovani za upis prirodno-matematičkog smera, ostvarili su po 81,17 bodova i više, dok je za društveno-jezički smer bilo potrebno nešto više – 82,35 poena. Ova gimnazija takođe nudi dva posebna smera za posebno nadarene učenike – za informatiku je bilo potrebno ostvariti 201,94 boda, dok je poslednji rangiran učenik na smeru za učenike sa posebnim sposobnostima u oblasti biologije i hemije imao 218,19 poena.

U Devetoj gimnaziji „Mihailo Petrović Alas“, osim prirodno-matematičkog smera za koji je bilo potrebno imati 90,54 boda i društveno-jezičkog koji ste mogli da upišete sa 89,35 poena, postoje i dve opcije za posebno nadarenu decu. Prvo je odeljenje je one kojima posebno dobro idu računarstvo i informatika, a prošlogodišnji poslednji učenik na listi imao je čak 291 poen. Ovo je takođe druga beogradska gimnazija koja ima odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, a prošle godine je za ovaj smer bilo potrebno ostvariti 220,52 poena.

Foto:Vesna Lalić

Za opšti tip Desete gimnazije „Mihajlo Pupin“ prošle godine je bilo potrebno ostvariti 93,03 poena. Nešto više, 94,46 bodova imao je poslednji rangirani učenik na opštem smeru sa francuskim, a 111,8 na opštem smeru sa engleskim jezikom.

Kada je u pitanju 12. beogradska gimnazija, poslednji učenik koji je prošle godine upisao opšti smer imao je 80,56 bodova. Ova gimnazija nudi i poseban smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, za koji je prošle godine bilo neophodno ostvariti minimum 2016,48 bodova.

Prošlogodišnje donje granice u 13. beogradskoj gimnaziji bile su 86,93 poena za prirodno-matematički, odnosno 86,82 za društveno-jezički smer.

Za prirodno-matematički smer u 14. beogradskoj gimnaziji bilo je potrebno ostvariti 92,74 poena, dok je za društveno-jezički ova granica bila 92,74.

Svi zainteresovani za upis 15. beogradske gimnazije „Patrijarh Pavle“ treba da znaju da je za prirodno-matematički smer prošle godine bilo potrebno ostvariti barem 79,12 poena, dok je slična situacija bila na društveno-jezičkom – 80,11. Oni koji su posebno nadareni za informatiku, i ovde imaju specijalno odeljenje, a prošle godine je donja granica za upis iznosila 190,95 bodova.

Zemunska gimnazija budućim učenicima nudi četiri različite opcije: prirodno-matematički i društveno-jezički smer, kao i odeljenja za učenike za posebnim sposobnostima za fiziku, ali i informatiku. Za „regularne“ smerove trebalo je ostvariti 83,25 poena za prirodno-matematički, odnosno 83,74 za društveno-jezički. Ukoliko ste, pak, zainteresovani za odeljenja za posebno nadarenu decu, na osnovu prošlogodišnjih rezultata može se očekivati da će vam za oceljenje fizike biti potrebno 226,52, a za odeljenje informatike 265,85 poena.

Za prirodno-matematički smer u gimnaziji „Sveti Sava“ bilo je potrebno imati barem 85,13 bodova, dok je nešto više bilo potrebno za društveno-jezički – 86,16. Kada je u pitanju smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo I informatiku, najniže rangirani učenik koji ga je upisao imao je čak 258,38 poena.

Kada su u pitanju specijalne gimnazije, tu su Matematička, za koji je bilo potrebno ostvariti 239 bodova, kao i Sportska, koja se nalazi u zgradi nekadašnje 11. gimnazije, u kojoj je donja granica bila 86,62 poena.

matematička gimnazija Beograd
Foto: N1

Filološka, nekadašnja Druga beogradska gimnazija takođe zahteva psoeban sistem bodovanja, a evo koliko je bodova bilo potrebno za svaki od smerova prošle godine: engleski jezik – 241,11; francuski – 211,87; italijanski – 264,38; japanski – 257,32; kineski – 249,19; nemački – 220,94; španski – 268,75, ruski – 213,23, norveški – 237,45, dok je za klasične jezike bilo neophodno ostvariti barem 224,19 poena. Odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audio-vizuelne umetnosi zahtevalo je najmanje bodova – 202,05.

Srednja škola Barajevo, pored stručnih smerova nudi i opšti tip gimnazije, za koji je prošle godine bilo potrebno ostvariti mminimum 52,43 boda.

Srednja škola u Grockoj, takođe nudi različite stručne smerove, kao i dva gimnazijska. Prirodno-matematički i društveno-jezički. Za upis na ove smerove prošle godine je bilo potrebno 58,41, odnosno 50,94 poena.

Više informacija, kao i podatke o potrebnim bodovima za upis u srednje škole i u drugim gradovima Srbije možete da pronađete klikom na link.

BONUS VIDEO Maturanti X Beogradske gimnazije Mihajlo Pupin slave kraj školske godine

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram