Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC/ nr

Javno preduzeće Putevi Srbije obračunalo je i isplatilo neto zaradu v.d. direktoru Zoranu Drobnjaku za 2021. godinu u iznosu većem od propisane maksimalne zarade u javnom sektoru za 194.000, objavila je danas Državna revizorska institucija.

To preduzeće, kako su utvrdili državni revizori, obračunalo je i isplatilo uvećanu zaradu za rad u smenama za prošlu godinu u bruto iznosu od 63,23 miliona dinara, od čega za decembar 2021. godine u iznosu od 6,09 miliona dinara za 1.218 zaposlenih.

Na izabranom uzorku od 94 zaposlena, od kojih je za 82 zaposlena isplaćena uvećana zarada za rad u smenama za decembar 2021. godine u iznosu od 429.000 ;dinara, utvrđeno je da je za 41 zaposlenog neosnovano obračunata i isplaćena uvećana zarada za rad u smenama u ;iznosu od 211.000 dinara, jer zaposleni nisu, u skladu sa Zakonom o radu, obavljali posao u različitim smenama najmanje trećinu svog radnog vremena.

Po nalazu revizora, Putevi Srbije nisu pokrenuli proceduru za raskid ugovora zbog kršenja bitnih elemenata ugovora, zaključenih sa dva distributera ;elektronske naplate putarine u postpejd sistemu.

PROČITAJTE JOŠ:

Takođe, nisu preduzimane druge mere protiv ova dva distributera koji, na poziv Puteva Srbije, nisu obezbedili bankarske garancije adekvatnog iznosa u skladu sa ostvarenim iznosima putarine.

„Ostvareni iznosi putarine su bili veći od dozvoljenih iznosa, prema vrednostima obezbeđenih bankarskih garancija, od 1,92 miliona dinara do 78,10 miliona dinara mesečno, što nije u skladu sa ugovorima zaključenim sa ovim distributerima i odlukama o uslovima za izbor ovlašćenih distributera elektronske naplate putarine u postpejd sistemu, koje je doneo v. d. direktor Puteva Srbije“, navodi se u izveštaju DRI o reviziji pravilnosti poslovnja Puteva Srbije, koja se odnosi na prihode od putarine i zarade i naknade zarada za 2021. godinu.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram