Foto: NOVA S

"Mame su zakon" upitale su ministra za brigu o proodici i demografiju Ratka Dmitrovića da li će decu sa invaliditetom ostaviti bez prava na obeštećenje jer njihovi roditelji nisu podnosili zahtev za tugu negu i pomoć jer ih je, kako tvrdi ova incijativa, zakon primorao da biraju između prava koje im pripada iz ugovora o radu - pravu na naknadu zarade i prava koje pripada njihovom detetu - prava na pomoć i negu drugog lica, odnosno na tuđu negu i pomoć.

Porodice su u većini slučajeva izabrale, kako ističu „Mame su zakon“ u dopisu, pravo na naknadu zarade, jer je novčani iznos tog prava uglavnom bio veći.

Ova incijativa je podsetila da su se obratili Ustavnom sudu i da je isti ocenio neustavnim odredbu koja je roditelje dece sa invaliditetom uslovljavala da biraju između dva prava.

„Ovi roditelji posle 1. jula 2018. godine nisu zahtev za tugu negu i pomoć ni mogli da podnesu, tj. obrazac na kojem se zahtev podnosi nije ni postojao, tako da nisu mogli, kao drugi, a koji su to pravo ostvarivali pre tog datuma, da imaju odbijajuće rešenje. Nepravedno je i nekorektno je da roditelji koji su jedino poštovali odredbe lošeg Zakona budu onemogućeni da podnesu zahtev i da sada nemaju pravo na obeštećenje“, upozoravaju.

„Mame su zakon“su istakle da su njihovim ranijim obraćanjima upozoravali na ovu činjenicu i predlagali da ministru Dmitroviću da dozvole da svi oštećeni roditelji mogu da podnesu zahtev ukoliko poseduju medicinsku dokumentaciju za svoje dete, a kojim bi mogi da dokažu postojanje invaliditeta iz ranijeg perioda.

Pored navedenog, „Mame su zakon“ predlažu da se pronađe način da se obeštete i one porodice koje su izabrale pravo koje ima njihovo bolesno dete – pravno na tuđu negu i pomoć i zbog čega su roditelji najčešće davali otkaze na poslovima na kojima su radili, jer im je naknada za tugu negu i pomoć u tom trenutku bila veća od naknade njihove zarade.

„Smatramo da je Vaša dužnost kao nadležnog ministra da pronađete model po kojem ćete sve porodice čiji su članovi deca sa invaliditetom mlađa od 5 godina, a na kojima su primenjivane neustavne odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom da obeštetite“, navodi se u dopisu.

Podsećaju roditelje dece sa invaliditetom da je rok za podnošenje zahteva za obeštećenje na osnovu odluke Ustavnog suda u nadležnim centrima za socijalni rad 28. novembar ove godine.

Bonus video – Mame preduzetnice za državu trudnička mafija

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram