Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš
Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Uprkos brojnim svedočanstvima da je položaj dece i odraslih sa invaliditetom koji borave u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji skandalozan, krizni marketing ministarke za rad i danas je nastavio da "gasi požar", a ministarka nam poručuje da se iz onih domova koje ona obilazi "čuje dečji smeh" i da sve "odiše pozitivnom energijom".

U stručnom timu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na čijem čelu se nalazi Darija Kisić Tepavčević, neće biti predstavnika Incijative za prava osoba za mentalnim invaliditetom (MDRI-S), koji su autori izveštaja „Zaboravljena deca Srbije“ koji je uznemirio srpsku javnost sa tim nalazima, kako je to juče u svom saopštenju navelo to ministarstvo.

Naime, to ministarstvo juče je objavilo saopštenje u kome su naveli da će pored nekih ministara, kao što su Zlatibor Lončar i Ratko Dmitrović, biti i predstavnici organizacija kao što je MDRI-S i da će oni zajedno obići ustanove socijalne zaštite u kojima su smešteni korisnici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Ove navode demantovala je i MDRI-S koja je isto tako pozdravila spremnost tog ministarstva da u te posete uključe predstavnike NVO, ali, kako poručuju, vreme je da sada oni samosltalno obiđu te ustanove socijalne zaštite.

„Smatramo da je sad red da državni organi samostalno obiđu ove institucije, svako u okviru svojih nadležnosti, s obzirom na to da smo mi posete već obavili i naše nalaze i preporuke uputili nadležnim organima. Kad je reč o saradnji na monitoringu ustanova u budućnosti, smatramo da tome treba da prethode konkretni koraci koje će nadležni organi preduzeti u okviru reforme sistema institucionalnog staranja dece sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom“, navode u MDRI-S.

Ova inicijativa će biti spremna da sarađuje u vršenju nadzora kada Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja preduzme konkretne korake u cilju deinstitucionalizacije.

„Inicijativa će biti spremna da sarađuje u vršenju nadzora koji bi za cilj imao redovno praćenje situacije u ovim institucijama sa stanovišta ljudskih prava tokom procesa reforme“, poručuju iz MDRI-S.

MDRI-S je, vodeći se međunarodnim standardima, naglasio značaj postojanja odvojenih mehanizama za nadzor – unutrašnji koji obavljaju predstavnici državnih organa i drugi – nezavisni koji obavljaju eksperti za ljudska prava.

„Nezavisni monitoring je jedna od okosnica zaštite ljudskih prava, posebno u slučajevima kada se on odnosi na osobe faktički lišene slobode, kao što je to slučaj sa odraslima i decom koji žive u institucijama. U skladu sa tim, monitoring u kome zajedno učestvuju državna tela i nevladine organizacije nije nezavisnog karaktera, te on ne isključuje potrebu za samostalnim nadzorom ustanova od strane organizacija osoba sa invaliditetom i nevladinih organizacija za ljudska prava“, poručuju iz MDRI-S.

Inače, ministarka Darija Kisić Tepavčević danas je nastavila sa svojom „turnejom nenajavljenih“ poseta po Srbiji, pa je nakon jučerašnjeg Šapca gde je naišla na kritike jer je posetila jedne od bolje ustanove socijalne zaštite, sada je otišla u Niš i to u Ustanovu za smеštaj dеcе i mladih „Duško Radović“ u Nišu, u okviru kojе sе pružaju uslugе domskog smеštaja, malе domskе zajеdnicе i prihvatilišta.

Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš
Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ovaj krizni PR resoronog ministarstva koji pokušava da po svemu sudeći umanji štetu nastalu nakon što su mediji u javnosti objavili izveštaj MDRI-S, nastavio je na neadekvatan način da se bavi ozbiljnošću ovog problema, pa je tako u saopštenju navedeno da o kvalitetu usluga najbolje govore „osmesi i zadovoljstvo na licima dece i mladih“ tokom ove „nenajavljene“ posete, koju ministarka već dva dana najavljuje po medijima, i to da će obilaziti ustanove socijalne zaštite u zemlji.

Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš
Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš
Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš
Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš
Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš
Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš
Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš Darija Kisić Tepavčević, nenajavljena poseta, Ustanova za smeštaj dece i mladih Duško Radović u Nišu, Niš

„Ova ustanova odišе pozitivnom еnеrgijom, a iz svakе sobе sе čujе dеčiji smеh. Dеca su sе obradovala posеti, vеsеli su i zadovoljni i angažovani različitim vidovima aktivnosti. U domskom smеštaju u toj ustanovi nalazi sе 11 dеcе, u maloj domskoj zajеdnici 12, a u prihvatilištu 12 dеcе i mladih“, ovako glasi saopštenje resornog ministarstva.

Ostaje otvoreno pitanje da li je ovo način na koji resorno ministarstvo treba da ispituje navode iz zastrašujućeg izveštaja „Zaboravljena deca Srbije“, a otvara se i sumnja da bi ovakvo izveštavanje tog ministarstva moglo da vodi zloupotrebi ovih korisnika.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (5)