Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Iako prema raspoloživim finansijskim izveštajima BAS nema razloga da strahuje za poslovanje, detaljniji uvid mogao bi da formira potpuno drugačiji narativ. Od kada je krenula izgradnja nove autobuske stanice u Bloku 42, BAS pokriva sve troškove izgradnje (izuzev zemljišta koje je ustupio Grad), a troškovi neprestano rastu.

Upravo to je i uticalo da tokom 2020. godine neto gubitak bude gotovo 280 miliona dinara, koji će ostati nepokriven i što je potvrdila skupština akcionara BAS-a.

Što se dobitaka tiče, dve godine su vrlo značajne: neto dobitak za 2019. godinu u iznosu od 6.402.768,21 dinar, dok je za 2018. on iznosio skoro 220 miliona dinara. S jedne strane, dobitak se smanjuje, ali se dugovi gomilaju, što očigledno utiče na dinamiku radova u Bloku 42.

Finansijski izveštaji navode da rizik od stalnosti poslovanja nije ugrožen, te da on može uticati na sveobuhvatniji način jedino kroz promenu kursa ili šire uticaje pandemije koronavirusa. Upravo tokom 2020. godine firma je pretrpela značajne gubitke jer nije pružala usluge gotovo dva meseca, što se odrazilo i na sam prihod.

Poslovni prihodi u 2020. godini smanjeni su za 41,55 % u odnosu na 2019. godinu, dok je u 2020. uočen je pad svih vrsta prihoda. U strukturi rashoda najveći pad u odnosu na 2019. godinu beleže rashodi od usklađivanja vrednosti (93,23%), ostali rashodi (67,14 %), nabavna vrednost prodate robe (49,13%) i troškovi materijala (42,06%).

Sve to otvorilo je pitanje likvidnosti firme, koja prema izveštajima još uvek posluje stabilno, međutim na naplatu će tek doći brojna dugovanjama.

Pored problema s finansijskim poslovanjem, BAS je imao nekoliko značajnih problema gde su morale da reaguju i državne institucije. Državna revizorska institucija (DRI) pre nekoliko godina podnela je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv 204 firme, uključujući i BAS za privredni prestup. Sve se ovo dešavalo 2015. godine, a jedan od zahteva podnet je i protiv direktora Anđelka Mučibabića.

Nova.rs imala je uvid u dokumentaciju vezanu za ovaj spor koji je pokrenut od strane Državne revizorske institucije zbog sumnje da BAS u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine, svakodnevno u prostorijama preduzeća nije uplaćivao kod banke novac na ime dnevnog pazara u iznosu od 29.318 dinara, čime bi direktno postupali protivno odredbama Zakona o platnom prometu.

Iako je Prekršajni sud najpre doneo oslobađajuću presudu, nakon žalbe DRI, postupak je nastavljen, a epilog je bio očekivan – postupak je zastario. Pomenute odredbe znače da iz firme nisu uplaćivali iznos u vrednosti od 10.701.000 dinara, zbog čega je DRI pokrenuo postupak. Budući da je Prekršajni sud doneo odluku o apsolutnoj zastarelosti, protiv tog rešenja žalba nije dozvoljena, čime je stavljena tačka na postupak. Na postupak da, ali ne i na sumnju da se firmom ne upravlja na adekvatan način.

Foto:Filip Krainčanić/Nova.rs

S druge strane, upravo je ova institucija revizijom poslovanja iz 2014. godine utvrdila da BAS ima problema sa internom kontrolom unutar svoje firme, a da je jedan od prestupa bio i taj što je donacije i sponzorstva isplaćivalo na osnovu odluka direktora, iako to nije propisano internim aktima firme.

Postoje i određeni problemi s radnicima unutar firme koji vode otvorene sudske postupke protiv BAS-a. Najveći deo njih zastupa advokatska kancelarija Biljić, a predmet sporova su isplate penzionerima koji su nekada bili u radnom odnosu u BAS-u. Ukupna vrednosti tih sporova je 12.355.000 dinara.

Bonus video: Autobuska stanica radovi Novi beograd dron snimci

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare