Stolarija, prozori, prozor, zamena stolarije
Foto: Shutterstock

Građani koji planiraju da zamene stolariju, peć ili kotao, da urade izolaciju ili da ugrade solarni panel, i ove godine mogu za to da dobiju subvencije od države. Ove godine po prvi put može da se konkuriše za više mera, a ne samo za pojedinačne. Portal Nova.rs donosi vodič kroz proces dobijanja subvencija. S obzirom na to zamena stolarije u jednom stanu može da košta i do 7.000 evra, subvencije su za mnoge jedini način da reše ovaj problem.

Prijavljivanje za subvencije za zamenu dotrajale stolarije, kotlova i postavljanje izolacije počinje početkom septembra. Građani će dobiti do 65 odsto iznosa investicije koju planiraju.

Ukupno su opštine i gradovi od Ministarstva dobili 978,3 miliona dinara, dok su lokalne samouprave obezbedile iz sopstvenih budžeta 813,7 miliona dinara, pa će građani imati na raspolaganju 1,79 milijardi dinara, navodi se u odluci o dodeli sredstava.

Ministarstvo rudarstva i energetike od prošle godine je za najnerazvijenije opštine odredilo je učešće od 70 odsto, dok su povoljniji uslovi predviđeni i za gradove i opštine sa visokom zagađenošću vazduha – subvencije od 60 odsto.

Stolarija, prozori, prozor, zamena stolarije
Foto: Shutterstock

Za šta se koristi novac od subvencije za energetsku efikasnost

Novac dodeljen od strane Ministarstva može se iskoristiti za u četiri slučaja.

Prvi slučaj je zamena spoljnih prozora i vrata, termička izolacija ispod krova, kao i termička izolacija zidova i tavanica. Najveće interesovanje među građanima vlada za upravo ovim subvencijama.

Zatim, novac od subvencije može se iskoristiti za kupovinu efikasnijeg kotla ili peći, radijatora, cirkulacionih pumpi, uređaja za merenje i regulisanje toplote i cevne mreže.

Za projekte unapređenja energetske efikasnosti u zgradama maksimalan iznos podsticaja je 30 miliona dinara, ali u opštinama čiji je stepen razvijenosti ispod 50 odsto republičkog proseka, država može finansirati i do 100 odsto vrednosti projekta. U ostalim slučajevima država može da finansira do 70 odsto.

Novac se može dobiti za nabavku solarnih panela snage koja nije veća od odobrene snage mernog mesta, što se može videti na računu za struju, a maksimalno do snage od 6 kilovata.

Međutim, subvencije za zamenu stolarije neće pokriti troškove nabavke materijala i radova koji nastaju pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.

Takođe, subvencije ne pokrivaju troškove u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja, dakle troškove odobravanja kredita, kamata, osiguranja kredita i slične troškove.

Foto: Shutterstock

Ko može da se prijavi za subvencije

Pravo na učestvovanje na konkursu za dobijanje subvencija za zamenu stolarije imaju svi građani koji ispunjavaju dva propisana uslova. Prvi jeste da budete vlasnik stana ili kuće za koju podnosite prijavu i da vam je prijavljeno mesto prebivališta upravo na toj adresi.

Drugi uslov je da posedujete neki od dokaza za stambeni objekat za koji podnosite prijavu – prepis lista nepokretnosti, kojim se dokazuje da je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, da je preuzet iz zemljišne knjige, kao i da je upisan po zakonu o zakonjenju ili ima upotrebnu dozvolu. Drugi dokaz jeste upotrebna dozvola, ukoliko objekat nije zaveden u katastru. U istom slučaju možete priložiti, umeso upotrebne dozvole, rešenje o ozakonjenju.

Stolarija, prozori, prozor, zamena stolarije
Foto: Shutterstock

Kako se prijaviti za subvencije za zamenu stolarije i šta je potrebno od dokumentacije

Sva dokumentacija predaje se u lokalnu samoupravu.

Ukoliko ste vlasnik porodične kuće ili stana, potrebna vam je fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta, fotokopije ličnih karata, odnosno zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih za maloletna lica, prepisan i popunjen prijavni obrazac, prilog o stanju stanova ili kuća i izjave, koji su dostupni na sajtovima lokalne samouprave i Ministarstva energetike.

Potreban vam je i predračun sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom, koju dobijate od jednog od izvođača radova sa liste koju opština objavi, a kog sami birate.

Sledeća neophodna stavka jeste kopija rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu, odnosno kopija ugovora o kupoprodaji ukoliko je ona izvršena u prethodnih godinu dana. Potrebna vam je i fotokopija računa za utrošenu električnu energiju za prethodni mesec za kuću ili stan za koji se konkuriše.

Potom, potrebna vam je fotokopija Rešenja o odobrenju za priključenje, ugovora o priključenju na distributivnu gasnu mrežu i poslednjeg računa za gas, ukoliko konkurišete za subvenciju za zamenu kotla.

Potreban vam je i barem jedan dokaz za stambeni objekat, poput prepisa liste nepokretnosti, upotrebne dozvole, rešenja o ozakonjenju ili dokaz o tome da je nekretnina izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili je preuzeta iz zemljišne knjige.

Za stambene zgrade potrebno je dostaviti i potvrdu o registraciji skupštine stanara i saglasnost stambene zajednice, ukoliko konkurošete za subvenciju za zamenu kotlova ili uvođenje izolacije zgrade.

Za kraj, potrebno je da napravite plan i dobijete predračun potrebnih radova firme za koju ste se opredelili.

Nakon što navedenu dokumentaciju predate lokalnoj samoupravi, stručna komisija će izaći teren. Potrebno je da komisiji tada date na uvid građevinski projekat objekta, ukoliko on postoji.

Nakon procene komisije objavljuje se lista, nakon koje će moći da se počne sa finansiranjem radova koje je komisija odobrila.

Za građane će lokalna samouprava raspisati javni poziv, a na osnovu bodovanja koje određuje opština, pravi se jedinstvena rang lista građana. Tako opštine neće moći da favorizuju neku od mera energtske efikasnosti, već će to isključivo zavisiti od prijava građana. Rok za podnošenje prijava je 21 dan od objavljivanja – na zvaničnoj internet stranici ili oglasnoj tabli.

Popunjen, potpisan obrazac, i to u tri primerka, od kojih je jedan original, a dve kopije, kao i ostala dokumentacija koja vam je potrebma, dostavljaju se lokalnoj samoupravi poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom da je u pitanju prijava za javni poziv na učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije, uz dodato „ne otvarati“ na koverti. Potrebno je i da na poleđini koverte napišete punu adresu.

Ipak, potrebno je da pratite sajt lokalne samouprave kako biste bili obavešteni ukoliko je potrebno dostaviti konkursnu dokumentaciju drugačijim putem.

PROČITAJTE JOŠ

Ko ne može da se prijavi za subvencije?

Ukoliko ne živite u stanu ili kući za koji želite da podnesete zahtev – nećete moći da računate na subvencije.

Doatno, pravo na subvencije za zamenu stolarije i energetsku efikasnost nemaju vlasnici nekretnina koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Grada za slične aktivnosti, kao i vlasnici stambenih objekata koji su tokom prethodne dve godine nakon dostavljanja rešenja o dodeli bespovratnih sredstva za slične aktivnosti odustali od sprovođenja tih aktivnosti.

Na subvencije nemaju pravo ni vlasnici stambenih objekata koji su se prijavili za više od jedne mere.

stolarija, vrata, prozori, subvencije
Foto: Francesco Mou / Alamy / Alamy / Profimedia

Cene stolarije

Za opremanje jedog prosečnog stana PVC stolarijom, prozorima i vratima, potrebno je od 3.000 do 7.000 evra.

To zavisi od toga koliko u stanu ima prozornih mesta.

Postavljanje jednog prozora u proseku košta od 300 do 700 evra. Takođe, zavisi i da li uz prozor želite komarnike i roletne – jer to povećava cenu.

Da bi se postavili novi prozori, naravno, neophodno je prvo razmontirati stare, a to će vas koštati od 3.000 do 5.000 po prozoru.

Ukoliko je neko mesto nepristupačno ili ima veće nepravilnosti, to može i dodatno povećati cenu uklanjanja prozora.

Ugradnja PVC stolarije po dužnom metru štoka iznosi 3,3 evra, dok za montažu ulaznih vrata majstori uzimaju oko 50 evra. Za montažu komarnika i roletni, majstori uzimaju 8 odnosno 15 evra.

stolarija, vrata, prozori, subvencije

Foto: valentyn semenov / Alamy / Alamy / ProfimediaEnergetski menadžer Pirota Bojan Ivković rekao je ranije da za meru zamene stolarije, koja je najpopularnija, maksimalni iznos je 140 hiljada dinara, što je 50 odsto od računa.

„Po drugim merama smo imali manje, za meru ugradnje kotlova na pelet, maksimalni iznos je bio od 110 hiljada dinara. Ove godine verovatno će ta suma biti povećana“, istako je tada Ivković.

BONUS VIDEO Svako obraćanje ministarke energetike, novo poskupljenje struje