Foto: Ana Hegediš Lalić/Nova.rs

Grad Novi Sad u poslovnim knjigama nije evidentirao sve nepokretnosti na kojima je upisano pravo svojine u Katastru nepokretnosti, za najmanje 507 građevinskih objekata površine 130.745 kvadrata, 16 jedinica službenih zgrada i 15 stanova, čiju vrednost nije moguće utvrditi, objavila je danas Državna revizorska institucija (DRI).

Potcenjena je nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u ukupnom iznosu od 352,8 miliona dinara, navodi se u izveštaju DRI.

Kada je reč o utvrđenim nepravilnostima za finansijsku imovinu, DRI navodi da je dugoročna finansijska imovina potcenjena, jer je učešće osnivačkog kapitala Novog Sada u javnim preduzećima, čiji je Grad osnivač, iskazano u iznosu od 12.709.620.000 dinara, dok je isti u bilansima stanja javnih preduzeća iskazan u ukupnom iznosu od 12.711.227.000 dinara, a u osnivačkim aktima javnih preduzeća je ukupan iznos osnivačkog kapitala 12.710.910.000 dinara.

U konsolidovanim finansijskim izveštajima Grada Novog Sada za 2021. godinu, deo rashoda više je iskazan za iznos od 426.700.000 dinara, a manje su iskazani rashodi za iznos od 73.880.000 dinara i manje su iskazani izdaci za iznos od 352.820.000 dinara, čiji se efekti zbog međusobnog potiranja nisu odrazili na konačan rezultat poslovanja Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Kao nepravilnosti utvrđene za obaveze, DRI navodi da su manje iskazane obaveze prema dobavljačima u iznosu od 32.591.000 dinara.

Grad Novi Sad nije u potpunosti uspostavio efikasan sistem internih kontrola što je dovelo do nastanka određenih nepravilnosti kod sprovođenja popisa imovine i obaveza, adekvatnog dokumentovanja, evidentiranja poslovnih promena, upoređivanja i usaglašavanja evidencija.

Prilikom sprovođenja popisa imovine i obaveza kod revidiranih korisnika budžetskih sredstava utvrđene su nepravilnosti, navodi DRI.

BONUS VIDEO – Cene montažnih kuća u Srbiji eksplodirale

Pratite nas i na društvenim mrežama:
Facebook
Twitter
Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare