Foto: Filip Krainčanić/Nova.rs

Preduzeće Telekom Srbija saopštilo je danas da su se stekli uslovi na finansijskom tržištu da Skupština akcionara donese odluku o emisiji dinarskih korporativnih obveznica, prvi put u istoriji te kompanije.

Obveznice će biti emitovane sa rokom dospeća od pet godina, odnosno na srednji rok, u iznosu od 23,5 milijardi dinara (oko 200 miliona evra) i imaće karakter neamortizujućih obveznica, dodaje se u saopštenju.

Ove obveznice, kako se navodi, ne nose nikakav devizni rizik i biće emitovane po tržišnoj kamatnoj stopi u uslovima kada su dinarske kamatne stope na najnižim nivoima, zahvaljujući postignutoj održivoj makroekonomskoj i finansijskoja stabilnosti u Srbiji.

Dodaje se da će ove obveznice biti namenjene isključivo kvalifikovanim investitorima, odnosno odabranim poslovnim bankama koje posluju u Srbiji, a sa kojima Telekom Srbija već ima dugogodišnju uspešnu saradnju.

Pročitajte još:

Sredstva prikupljena izdavanjem obveznica biće, kako se navodi, iskorišćena za finansiranje poslovnih potreba kompanije, uključujući unapređenje poslovnih aktivnosti, kao i refinansiranje postojećih finansijskih obaveza.

Poverenje profesionalnih investitora za izdavanje obveznica još jednom ukazuje, kako se navodi, na stabilnost poslovanja kompanije, kao i na činjenicu da je stvoren prostor da se u narednom periodu, uz konsolidaciju do sada preduzetih poslovnih poduhvata, sprovedu i investicije za dalje unapređenje.

„Ove obveznice će predstavljati optimalnu dopunu i alternativu postojećim bankarskim aranžmanima i kompanija će u punoj meri iskoristiti sve njihove prednosti u odnosu na kredite, naročito činjenicu da se do dospeća obveznica plaća samo kamata, bez pripadajućeg dela glavnice, čime se postiže dodatno jačanje novčanih tokova“, navodi se u saopštenju Telekoma.