Foto: Shutterstock

Nacionalna služba za zapošljavanje izdala je strancima u prva dva meseca 2023. godine više od 8.000 dozvola za rad, izjavila je danas predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sanja Gavranović.

Gavranović, koja je rukovodilac grupe za upravne i upravno-nadzorne poslove za oblast zapošljavanja Ministarstva, rekla je za Tanjug da je broj stranaca u Srbiji kojima se izdaju dozvole za rad u stalnom porastu, i naglasila da će ceo proces zahvaljujući izmenama i dopunama propisa koji regulišu tu oblast biti kompletno digitalizovan i mnogo efikasniji.

„Broj stranaca povećan je poslednjih godina, Nacionalna služba za zapošljavanje u 2021. godini izdala je 25.000 dozvola za rad, prošle godine više od 35.000“, rekla je Gavranović i naglasila da se tendencija porasta broja izdatih dozvola nastavila i u ovoj godini.

U prethodna dva meseca imamo više od 8.000 dozvola izdatih stranim državljanima, rekla je ona.

Prema njenim rečima, 1. marta se završava objedinjena javna rasprava o izmenama i dopunama dva zakona – Zakona o strancima, koji je u nadležnosti MUP-a i Zakona o zapošljavanju, a čiju primenu prati Ministarstvo za rad.

„Izmenama i dopunama ta dva propisa koja su bitna za položaj stranaca, a koja su horizontalno povezana, Srbija će imati digitalizovan postupak izdavanja dozvole“, rekla je ona.

Stranac, kako je navela, više neće morati da ide u Upravu za strance u MUP za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za privremeni boravak, dok poslodavac neće morati da ide u Nacionalnu službu za zapošljavanje da bi pribavio dozvolu za rad.

Podsetila je da sada postoje dva akta, dva rešenja, da bi se stranac zaposlio, a izmenom ta dva propisa, osim što će proces biti kompletno digitalizovan, uvodi se jedinstven akt pa će stranci moći da se zapošljavaju sa jedinstvenom dozvolom.

„Proces će biti efikasniji i smanjivaće troškove privredi“, navela je ona.

Novine će, kako kaže, olakšavati proceduru, u smislu da stranac ili poslodavac više neće morati da ide od šaltera do šaltera, jer će se zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole izdavati preko portala i sve će biti digitalizovano.

Dodala je da postoje kvote u zapošljavanju stranaca u cilju zaštite domaćeg tržišta rada.

Nacionalna služba za zapošljavanje da bi se stranac zaposlio mora da da saglasnost i to čini ako se utvrdi da na evidenciji nema domaćih državaljana koji dogovaraju toj poziciji.

„To jeste zaštita domaćeg tržišta rada“, rekla je Gavranović i dodala da Vlada ako dođe do poremećaja na tržištu rada može da ograniči zapošljavanje stranaca.

Srbija se suočava sa nedostatkom radne snage, zato imamo povećanu tendenciju u zapošljavanju stranaca, rekla je ona, navodeći da je pre 10 godina bilo izdato oko 1.500 radnih dozvola za strance.

Jedna od novina zakona, kaže, predviđa da stranac može da zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme.

Dozvole za rad će se izdavati na tri godine, uz mogućnost da budu produžene, rekla je ona i ocenila da je pojednostavljena procedura dobro rešenje da bi poslodavci brže došli do radnika.

***

BONUS VIDEO – Da li se radnicama Berteksa zaista isplaćena sva dugovanja?