Foto: Nenad Mihajlović/Nova.rs

Država Srbija je zakonom dala garancije u koristi tri banke po zaduženju JP Srbijagas od ukupno 105 miliona evra i 2,35 milijardi dinara i pripadajuće kamate.

Prema zakonu objavljenom u Službenom glasniku garancije su date u korist UniCredit Bank Srbija za kredit od 75 miliona evra, NLB Komercijalna Banka A.D. za 30 miliona evra i AIK Banka a.d. za kredit od 2,35 milijardi dinara.

Za kredit Srbijagasa kod UniCredit banke godišnja kamata je tromesečni Euribor uvećan za kamatnu maržu od 5,25 posto, dok je kod NLB Komercijalne Euribor uvećan za kamatnu maržu od 5,5 procenata.

Kredit kod AIK Banke je sa nominalnom kamatnom stopom koja je varijabilna, a čine je Referentna kamatna stopa NBS uvećana za kreditnu maržu od četiri posto.

PROČITAJTE JOŠ

Republika Srbija prihvatila je obavezu da neopozivo, bezuslovno, bez prigovora i na prvi poziv garantuje, da će izmiriti dug Srbijagasa prema tim bankama ukoliko to javno preduzeće ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno.

BONUS VIDEO Da li su nova zaduživanja jedini način za finansijski opstanak Srbije

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar