Foto: Nenad Mihajlović/Nova.rs

Srbija će biti garant za kredite koje će javno preduzeće „Srbijagas“ uzeti kod banaka Unikredit, AIK i NLB Komercijalna, navodi se u predlogu zakona koji je upućen u skupštinsku proceduru.

„Srbijagas“ planira da uzme kredite do 105 miliona evra – do 75 miliona kod Unikredit banke i do 30 miliona evra kod NLB Komercijalne – kao i kredit od 2,35 milijardi dinara, oko 20 miliona evra, kod AIK banke, prenosi Nova ekonomija.

Vlada Srbije je 30 decembra uputila u skupštinsku proceduru predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Unikredit banke, NLB Komercijalne banke i AIK banke po zaduženju Javnog preduzeća Srbijagas.

U ugovorima o kreditima sa te tri banke navodi se da je povlačenje sredstava uslovljeno davanjem garancije Republike Srbije, piše u predlogu zakona.

To znači da se Srbija obavezuje da plati „dospele, a neizmirene obaveze“ Srbijagasa, u slučaju da to preduzeće samo ne izvrši obaveze prema bankama.

U slučaju da po osnovu garancije izmiri obaveze „Srbijagasa“, država će od tog javnog preduzeća imati pravo na povraćaj glavnice, kamate i svih pratećih troškova, kao i pravo da naplati zateznu kamatu.

Sredstva kredita preduzeće Srbijagas će koristiti se za finansiranje tekuće likvidnosti.

To javno preduzeće je, kako se navodi, prinuđeno da i dalje uvozi dodatne količine prirodnog gasa, što dikretno utiče na njegovu tekuću likvidnost, jer se radi o kupovini po značajno većim nabavnim cenama nego ranije.

„Uvoz interventnih količina prirodnog gasa se uglavnom plaća avansno i Srbijagas nije u mogućnosti da iz tekuće likvidnosti obezbedi potrebna sredstva“, navodi se u predlogu zakona.

***

BONUS VIDEO: Ko ne mora neka se kloni novih kredita

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar