Foto:promo

Beo čista energija, Mercata VT Novi Sad, Tehnomanija, Sopharma trading i JP Putevi Srbije pet su preduzeća koja su tokom 2020. godine najviše - uglavnom višestruko - uvećali svoje poslovne prihode, a neke i dobit. Najviše je, više nego četvorostruko, svoje poslovne prihode uvećala kompanija Beo čista energija, nadležna za deponiju u Vinči, upisavši lane u poslovne knjige 14,9 milijardi dinara. Profit joj je, takođe, uvećan četiri puta, a firma je, prema podacima Agencije za privredne registre, poslovala sa - sedam zaposlenih.

Agencija za privredne registre već tradicionalno objavljuje izveštaj o „Sto naj…“ preduzeća – po dobiti, gubitku, prihodima, kapitalu, imovini, podseća N1.

I dok JP Elektroprivreda Srbije, prema završnim računima za 2020. godinu najprofitabilnije i najveće preduzeće koje posluje u Srbiji, lista onih koji su najviše uvećali svoje prihode i svoj profit izgleda – drugačije.

„Preko četiri puta su porasli poslovni prihodi društva srednje veličine Beo čista energija doo Beograd, koje ih je iskazalo u iznosu od 14,9 milijardi dinara i time zauzelo 73. mesto na listi ‘Sto naj…’“, ističe se u izveštaju APR.

Ti prihodi se, kako se navodi, gotovo u potpunosti odnose na prihode od ugovora sa Gradom Beogradom kao javnim partnerom, „budući da je društvo osnovano za posebne namene sa ciljem pružanja usluga koje se odnose na dizajn, izgradnju, puštanje u rad, održavanje i finansiranje postrojenja za tretman otpada u skladu sa Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu za projekat Vinča“.

U izveštaju se napominje da, shodno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, u toku faze izgradnje postrojenja društvo priznaje prihod po osnovu ugovora sa kupcima od usluga izgradnje i odgovarajuću ugovornu imovinu koja se odnosi na projekat na osnovu stepena završenosti.

„Posledično, društvo je ostvarilo višestruko uvećan poslovni dobitak, od 152 miliona dinara, a pored toga beleži i četiri puta veći dobitak iz finansiranja, od 399 miliona dinara, zbog priznatih efekata značajne komponente finansiranja. Usled navedenog u 2020. godini Beo čista energija doo Beograd se ističe i prema rastu ukupne profitabilnosti, imajući u vidu da je neto dobitak preko četiri puta povećan u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 354 miliona dinara, a pri tome je poslovala sa sedam zaposlenih“, navodi APR precizirajući da je Beo čista energija tokom 2019. imala tri radnika.

Fotot:APR

Sledi preduzeće Mercata VT doo Novi Sad (15. mesto na listi najvećih prihoda), čiji su prihodi od veleprodaje duvanskih proizvoda uvećani 2,3 puta, а značajan rast poslovnih prihoda je и kod privrednog društva Tehnomanija doo Beograd (55. mesto).

„Tehnomanija je iz trgovine na malo audio i video opremom realizovalo poslovne prihode od 20,67 milijardi dinara, koji su za 87,6 odsto veći u odnosu na prošlogodišnje, a oni se najvećim delom odnose na prihode od prodaje robe na domaćem tržištu“, navodi APR.

Međutim, uporedo sa tim, povećani su poslovni rashodi (90,7 odsto), tako da je dobitak iz poslovnih aktivnosti smanjen za trećinu (177 miliona dinara), pa je posledično, Tehnomanija doo Beograd realizovala za 52,1 odsto manji neto dobitak u iznosu od 98 miliona dinara, dok je istovremeno povećala broj zaposlenih sa 612 na 1.649 radnika.

Beo čista energija poslovanje finansirala iz kredita

Izveštaj APR pokazuje da je Preduzeće Beo čista energija tokom 2020. godine značajno uvećala i imovinu – tri puta – na 26,76 milijardi dinara.

„Imovinu društva najvećim delom čine dugoročna potraživanja u iznosu od 20,86 milijardi dinara (3,5 puta veća od prošlogodišnjih), u okviru kojih je prikazana ugovorna imovina koja se odnosi na projekat (u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja u toku faze izgradnje postrojenja naknade po tom ugovoru klasifikuju kao ugovorna imovina koja se odnosi na projekat i prihodi po osnovu ugovora sa kupcima). Kapital društva je iskazan u iznosu od 1,64 milijarde dinara i smanjen je za 27,1 odsto, a poslovanje je pretežno finansirano iz dugoročnih kredita u inostranstvu čiji je iznos preko šest puta povećan (16,3 milijarde dinara).

„Izrazito povećanje poslovnih prihoda zabeležilo je i privredno društvo koje se bavi trgovinom na veliko farmaceutskim proizvodima, medicinskim sredstvima, dijetetskom hranom i dijetetskim suplementima Sopharma trading doo Beograd. Poslovni prihodi iz primarne delatnosti uvećani su za 56,5 odsto i iznose 13,2 milijarde dinara, tako da se društvo nalazi na 85. mestu liste, za razliku od prethodne godine, kada na istoj nije bilo prisutno“, navodi se u izveštaju APR.

Međutim, kako se ukazuje, ovo preduzeće zabeležilo je – gubitak u poslovanju.

„Zbog bržeg rasta poslovnih rashoda (58,3 odsto) Sopharma trading je iskazala 2,6 puta veći gubitak iz poslovnih aktivnosti (366 miliona dinara), usled čega je i neto gubitak uvećan dva puta (457 miliona dinara). Pri tome, broj zaposlenih povećan je za 88 radnika, tako da je društvo zapošljavalo ukupno 353 radnika“, ukazuje Agencija za privredne registre, napominjući da je tokom 2020. godine sprovedena statusna promena kojom je došlo do spajanja Sopharma trading doo Beograd sa privrednim društvom Sopharma trading pharmaceuticals doo Beograd, koje je nastavilo svoje poslovanje u okviru analiziranog privrednog društva.

U vrhu preduzeća koje je najviše uvećalo poslovne prihode je i jedno u vlasništvu države. Doduše, veći prihodi nisu zabeleženi iz redovnog poslovanja, već zahvaljujući – subvencijama.

„Sa velikim rastom poslovnih prihoda od 55,7 odsto ističu se JP Putevi Srbije koji su iskazali prihode u visini od 52,11 milijardi dinara, te su se popeli sa prošlogodišnjeg 27. mesta na 16. mesto. Znatno veći prihodi su, pre svega, posledica datih subvencija, koje su sa 8,56 milijardi dinara u 2019. godini povećane na 26,39 milijardi dinara u 2020. godini. Time su preduzeću obezbeđena sredstva za pokriće visokih rashoda po osnovu amortizacije (11,17 milijardi dinara), te ono nakon višegodišnjih negativnih rezultata beleži poslovni dobitak (7,36 milijardi dinara) i ukupno pozitivno poslovanje sa neto dobitkom od 5,15 milijardi dinara (prethodne godine neto gubitak od 16,85 milijardi dinara)“, navodi APR.

I Putevi Srbije uvećali su broj zaposlenih – sa 1.881 na 2.074 radnika.

Značajan pad prihoda

Za razliku od preduzeća koja su višestruko uvećala prihode i dobit, postoje i oni kod kojih je pandemijska 2020. godina prouzrokovala značajan pad prihoda, gurnuvši ih u – gubitak.

Tako neslavno prvo mesto po padu prihoda, ali i po ostvarenom iznosu gubitka drži – Er Srbija. Značajan pad poslovnih prihoda beleže i Yugorosgaz ad Beograd, OMV Srbija, NIS i FCA Srbija (Fijat) Kragujevac.

„Obim poslovne aktivnosti je najviše smanjen kod Er Srbije (76. mesto), čiji su prihodi od vazdušnog prevoza putnika tokom 2020. godine opali za 60,3 odsto i iznose 14,29 milijardi dinara. Budući da je to delatnost koja je znatno pogođena krizom izazvanom pandemijom koronavirusa, avio prevoznik je ostvario gubitak iz poslovnih aktivnosti od 7,45 milijardi dinara, za razliku od prethodne godine kada je poslovao sa dobitkom (674 miliona dinara)“, navodi APR.

Istovremeno, Er Srbija je iskazala i gubitak iz ostalih aktivnosti od 723 miliona dinara, nakon pozitivnog rezultata prethodne godine (2,48 milijardi dinara).

„Posledično, Er Srbija je u 2020. godini poslovao sa najvećim neto gubitkom od svih društava, u iznosu od 9,1 milijardu dinara, dok je prethodne godine bio na 62. mestu na listi najprofitabilnijih društava sa dobitkom od 1,1 milijardu dinara“, ističe APR.

Yugorosgaz ad Beograd (30. mesto) je tokom 2020. godine ostvario za 53,6 dosto manje prihode od izgradnje gasovodnih sistema, transporta i prometa prirodnog gasa, u iznosu od 28,6 milijardi dinara, što je najvećim delom, prema analizi APR, posledica manjih prihoda od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem i inostranom tržištu.

„Iako su rashodi iz poslovne aktivnosti približno smanjeni (53,4 odsto) realizovan je poslovni dobitak od 603 miliona dinara niži za 61,2 odsto. Usled pada obima aktivnosti, društvo je poslovnu godinu završilo sa neto dobitkom u visini od 499 miliona dinara, koji je smanjen gotovo za dve trećine u odnosu na prošlogodišnji“, navodi APR.

Za trećinu manje poslovne prihode beleži trgovac na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima OMV Srbija doo Beograd, koji je sa 29,39 milijardi dinara prihoda posle prošlogodišnjeg 17. mesta dospeo na 28. mesto. Značajan pad prihoda od 30,8 odsto je i kod drugoplasiranog NIS ad Novi Sad, koji je usled smanjenog obima poslovne aktivnosti prešao u sferu negativnih rezultata.

Prihodi iz primarne delatnosti su nastavili da opadaju kod velikog proizvođača motornih vozila FCA Srbija (Fijat) Kragujevac, čime se spustio sa prošlogodišnjeg 11. na 18. mesto posmatrane liste.

„Tokom 2020. godine zbog smanjenog obima prodaje ostvario je poslovne prihode manje za 28,2 odsto, u visini od 45.863 miliona dinara. Pri tome, rashodi iz poslovanja su umanjeni za 24,8 odsto, tako da je realizovan gubitak iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 2,05 milijardi dinara, za razliku od prethodne godine kada je poslovao sa dobitkom (244 miliona dinara). Takva kretanja dovela su do preokreta u neto rezultatu, tako da je FCA Srbija iskazao neto gubitak u visini od 2,37 milijardi dinara (u 2019. godini neto dobitak od 159 miliona dinara)“, navodi se u izveštaju Agencije za privredne registre.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)