Sava centar Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Grad Beograd ponovo je oglasio prodaju Sava centra, po početnoj ceni od 21,9 miliona evra, koja je niža za 5,5 miliona evra nego u prethodnom oglašavanju početkom avgusta.

Na prodaju je oglašen objekat poslovnih usluga Centar Sava u Ulici Milentija Povića, kao i katastarska parcela ukupne površine 29.374 metra kvadratnih.

Učesnik u postupku dužan je da uplati depozit za učešće u postupku u iznosu od 2,1 milion evra.

Ponude se mogu dostaviti do 25. septembra do 10 časova, a otvaranje ponuda biće održano istog dana u 13 casova u Maloj sali na 20. spratu poslovne zgrade Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije 1.

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Kupac se obavezuje da u roku od pet godina od dana isplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene, izvede građevinske i zanatske radove na adaptaciji i rekonstrukciji objekta poslovnih usluga, čija ukupna vrednost svih radova ne može biti niža od 50 miliona evra, navodi se na sajtu Grada Beograda.

Napokretnost se otuđuje u viđenom stanju bez prava kupaca na naknadnu reklamaciju, navodi se u oglasu objavljenom na sajtu Grada Beograda.

Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.

Kupac će se obavezati da neće promeniti namenu nepokretnosti, odnosno da će objekat ostati u funkciji kongresnog turizma, imajući u vidu da Sava centar uživa status prethodne zaštite.

Prilikom zaključenja ugovora sa kupcem će se ugovoriti kazna u novčanom iznosu od 20 odsto postignute kupoprodajne cene, za slučaj da budući kupac ne ispuni u celosti ili delimično preuzete obaveze, kao i da se na ime obezbedenja za eventualno plaćanje ugovorne kazne dostavi prvoklasna bankarska garancija.

Umetničko-istorijska dela, kao nepokretna i pokretna kulturna dobra u objektu, nisu predmet prodaje.

Napominje se da su poslovni prostori koji se nalaze u predmetnom objektu izdati su u zakup od strane „Centra Sava“.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, koja do 25. septembra do 10 casova, dostave potpune ponude za ucestvovanje u postupku prikupljanja pismenih ponuda i uplate depozit.

Ponuda za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj koverti, a mogu se podneti na pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45.

Ponude poslate poštom potrebno je da pristignu na pisarnicu do 25. septembra.

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu ponuđačima će se ostaviti dodatni rok od tri dana za dostavljanje nove ponude.

Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešce se i u slucaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem.

Prodaja Sava centra oglašena je posle višegodišnjih neuspešnih pokušaja pronalaženja privatnog partnera, a poslednji put je oglašena 2. avgusta po početnoj ceni od 27,4 miliona evra, uz obavezu kupca da uloži minimum 50 miliona evra u njegovu obnovu u roku do pet godina.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Tagovi

Komentari

Svi komentari (4)