Foto: Shutterstock

Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih električnih i hibridnih vozila stupa na snagu 11. marta. Za subvencije je u budžetu za 2023. godinu predviđeno 294 miliona dinara, što je duplo više nego prošle godine, a dodelu novca vršiće Ministarstvo zaštite životne sredine po pristiglim urednim zahtevima, sve do visine raspoloživih sredstava.

Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, a zahtev mogu da podnesu do 31. oktobra.

Ovo pravo nemaju pravna lica i preduzetnici koji su ostvarili, odnosno koji ostvare pravo na subvencionisanu nabavku putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza.

Pročitajte još:

U Uredbi je naglašeno da važi samo za nova vozila, odnosno ona koja nisu bila u upotrebi, niti su registrovana do dana podnošenja zahteva za subvencionisanu kupovinu. Tu spadaju tri vrste vozila: L – mopedi, motocikli, tricikli, četvorocikli, M – vozila za prevoz lica (M1 – putničko vozilo vrste M koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i sedište vozača), N – teretna vozila (N1 – vozilo vrste N čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone).

Za kupovinu vozila predviđeni su sledeći iznosi subvencija:

– 250 evra za vozila vrste L1 i L2 (mopedi i laki tricikli)

– 500 evra za vozila vrste od L3 do L7 (motocikli, teški tricikl, četvorocikli)

– 5.000 evra za vozila vrste M1 i N1 isključivo na električni pogon

– 3.500 evra za vozila vrste M1 i N1 koja pokreće hibridni pogon, koji uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima električni pogon, kao i za električna vozila sa ugrađenim sastavom za produženje autonomije kretanja + sa emisijama ugljen-dioksida (CO2) do najviše 50 g/km

– 2.500 evra za vozila vrste M1 i N1, koja pokreće hibridni pogon koji uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima barem jedan električni motor, sa emisijama CO2 do najviše 140 g/km

Subvencionisana kupovina vozila sprovodi se isplatom iznosa na ime učešća za finansijski lizing za kupovinu novog vozila ili plaćanja dela kupoprodajne cene novog vozila.

Subvencija tek nakon uplate

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja kupuju vozilo na rate dužna su da pre isplate subvencije zaključe ugovor o finansijskom lizingu i isplate iznos u visini od najmanje 15 odsto kupoprodajne cene novog vozila davaocu finansijskog lizinga na ime dela učešća za odobrenje ugovora o lizingu.

Ako kupuju novo vozilo sopstvenim sredstvima, subvencija se isplaćuje nakon dostavljanja dokaza o isplaćenom delu kupoprodajne cene. Tada su u obavezi da u roku od 15 dana od dana prijema rešenja dostave ministarstvu ugovor o kupoprodaji vozila, račun za avans (ako je plaćen avans), predračun i dokaz o uplati preostalog dela kupoprodajne cene vozila – izvod iz banke.

Ukoliko vozilo kupuju putem finansijskog lizinga, moraju u roku od 15 dana od prijema rešenja da dostave ministarstvu ugovor o finansijskom lizingu, potvrdu lizing kuće o visini uplaćenog učešća, kao i dokaz o izvršenoj uplati.

Postupak dodele subvencija se prekida ako visina opredeljenih sredstava u tekućoj godini nije dovoljna za odobravanje svih uredno predatih zahteva.

Zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila podnosi se u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Beograd, sa naznakom: ,,Zahtev za subvencionisanu kupovinu novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i novih vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)”.

Svake godine se pomoću državnih subvencija kupi sve više ovakvih vozila, pa je tako 2020. godine kupljeno 112 automobila, 2021. godine 446, a 2022. godine rekordnih 625 vozila.

BONUS VIDEO Slobodan Marjanović: Da li će se smiriti tržište novih i polovnih automobila u Srbiji?

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar