Javnobeležnička komora: Izvodi u skladu sa Uredbom Vlade

Podeli:
Foto: Shutterstock

Javni beležnici izdaju izvode iz lista nepokretnosti isključivo u skladu sa Uredbom Vlade Srbije o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda u jedinoj mogućoj formi, saopštila je Javnobeležnička komora Srbije. 

„Prema toj Uredbi, javni beležnik izvod izdaje tako što putem aplikacije koju obezbeđuje Ministarstvo pravde, preuzima podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti i odštampani istovetni vizuelni prikaz tih podataka, koji sadrži označenje datuma ažurnosti tih podataka, overava svojeručnim potpisom i pečatom“, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, ova Uredba stupila je na snagu 7. jula 2020. godine i u njoj su jasno definisani uslovi po kojima javni beležnik može po zahtevu da izdaje građanima papirne izvode iz lista nepokretnosti.

Građanima, inače, kako se navodi, papirni izvod iz lista nepokretnosti nije potreban za bilo koji pravni posao u vezi sa prometom nekretnina koji obavljaju kod javnih beležnika, pošto beležnici proveravaju status određene nekretnine, što im je službena obaveza, uvidom u elektronsku bazu podataka preko Pravosudnog informacionog sistema (PIS).

Ovi izvodi se, međutim, kod javnih beležnika izdaju samo kada ih građani traže radi nekog drugog posla koji ne može da bude obavljen kod beležnika.

„Javni beležnici, u tim situacijama, izdaju izvod isključivo u skladu sa Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i pratećom Uredbom Vlade Srbije o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda“, ističe se u saopštenju.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar