Foto: Shutterstock

Nigde kraja mukama građana koji se tuže s bankama oko naplate troškova obrade kredita. Nakon što je Vrhovni kasacioni sud promenio stav mnoge presude prolaze reviziju, a nekima stiže obaveštenje da novac moraju da vrate. Banke nastavljaju da nude mogućnost povlačenja tužbe bez troškova. I u svemu tome neke čeka dodatno iznenađenje kakvo je doživela naša gledateljka, da u trenutku kad pristane na dogovor s bankom sazna da se postupak u njeno ime uveliko vodi, da je presuda doneta i novac plaćen. Ali ne njoj.

Biserka Živanović je početkom prošle godine odlučila da tuži banke kod kojih ima kredite. Po preporuci poznanika koji je dobio pravosnažnu presudu u sličnom postupku, papire i punomoćje dala je trećem licu koje joj je reklo da će je kontaktirati advokatska kancelarija.

I od tada više nije dobila nikakvu informaciju o svom predmetu sve dok pre nekoliko dana nije odgovorila na pismo banke u kojem joj se nudi poravnanje.

„Poslala sam mejl AIK banci u kojem sam napisala da pristajem na vansudsko poravnanje. U narednih pola sata stigao mi je odgovor od banke da je to u mom slučaju nemoguće zato što je advokat Milan Kubat po pravosnažnoj presudi naplatio potraživanja od iste. Ja sam bila šokirana. Nisam ni znala da se vodi proces“, priča Biserka.

Na naš poziv advokat je odgovorio i upoznao klijentkinju koju je zastupao u sporu s bankom.

On kaže da je u slučaju masovnih tužbi klijent dužan da se informiše o predmetu i da zato treba da uzme kontakt advokata od osobe preko koje daje punomoć. To se u Biserkinom slučaju nije desilo.

„Što se tiče troškova koje je banka pomenula, to su troškovi parničnog postupka tj. advokatski troškovi. Ukoliko je bio dogovor da klijent nije bio u mogućnosti da plati, advokat ima pravo da preuzme za sebe te troškove. Nikakav glavni dug sa kamatom nije naplaćen. On može da ide samo na račun klijenta“, pojašnjava Milan Kubat.

Punomoćje potpisati u kancelariji
U Advokatskoj komori Srbije upozoravaju klijente da moraju da budu oprezni prilikom davanja punomoćja.

„Punomoć se generalno potpisuje u kancelariji, po izuzetku može i van kancelarije, ali ako se blanko potpisuje, mora biti dato uputstvo za šta je dao i zbog čega je blanko potpisao punomoć. Činjenica je da klijent i advokat moraju da se zajedno dogovaraju o koracima koje advokat treba da preduzima“, ističe advokat Tanja Arsić, članica Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

U Udruženju banaka nemaju podatke o tome koliko se klijenata našlo u sličnoj situaciji kao Biserka. Za njih je, kažu, mnogo veći problem to što neko klijentima garantuje uspeh u sporu, besplatno zastupanje sa ugovorenom podelom prihoda i ustupanje tj. prodaju predmeta drugom advokatu.

Bonus video: Veća rata za kredite u evrima

Pratite nas i na društvenim mrežama:
Facebook

Twitter
Instagram

Tagovi

Komentari

Svi komentari (0)