DRI: Srbijavode platile neizvršene usluge, a Resavica diskriminisala

Biznis 21. jul. 202117:54
Podeli:
Novac, dinari, pare
Foto: Shutterstock

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je nepravilnosti u radu preduzeća Srbijavode, gde su plaćene neizvršene usluge, kao i u radu Resavice, gde je zabeleženo ograničenje konkurencije korišćenjem diskriminatorskih kriterijuma.

Za usluge koje nisu izvršene kod dve javne nabavke, preduzeće Srbijavode je prihvatilo i odobrilo fakture i izveštaje o izvršenim uslugama u iznosu od 32,32 miliona dinara, što nije u skladu sa zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, utvrdila je DRI.

U Izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja Srbijavoda, kada je reč o javnim nabavkama za 2019. i 2020. godinu, DRi je utvrdila da je to javno preduzeće isplatilo okončane situacije koje su ispostavili izvođači radova kod tri javne nabavke u iznosu od 28,94 miliona dinara, i to od 83 dana do 258 dana pre nego što je izvršena primopredaja izvedenih radova.

„To nije u skladu sa zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kojima je predviđeno da je uslov za isplatu okončane situacije izvršena primopredaja izvedenih radova“, upozorili su iz DRI.

Utvrđeno je i da su Srbijavode sprovele 43 postupka javnih nabavki usluga u otvorenom postupku, procenjene vrednosti od 785,94 miliona dinara i ugovorene vrednosti od 771,19 miliona dinara, sa skraćenim rokom za podnošenje ponude od 16 dana, umesto sa propisanim minimalnim rokom od 30 dana.

„Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode je u obavezi da u roku od 90 dana dostavi odazivni izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti i dokaze o postupanju po datim preporukama“, ukazali su iz DRI.

DRI: Resavica diskriminisala ponuđače

Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica ograničilo je konkurenciju korišćenjem diskriminatorskih kriterijuma kod šest postupaka javnih nabavki, procenjene vrednosti 1,13 milijarde dinara i ugovorene vrednosti od 1,01 milijarde dinara, saopštila je danas Državna revizorska institucija (DRI).

U izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja Resavice, koji se odnosi na javne nabavke za 2019. i 2020. godinu, DRI je utvrdila da to preduzeće nije postupilo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama jer ni kada je planiralo nabavke na koje se zakon ne primenjuje, procenjene vrednosti u iznosu od 430 miliona dinara.

Takođe je, kako se navodi, obavilo nabavke dobara i usluga u iznosu od najmanje 83,79 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, iako nisu bili ispunjeni uslovi za primenu izuzetaka propisanih Zakonom o javnim nabavkama.

Uz to, nije evidentiralo i dokumentovalo sve radnje tokom izvršenja javnih nabavki ugovorene vrednosti u iznosu od 1,87 milijarde dinara.

Utvrđeno je i da su dva člana nadzornog odbora Resavice, kojima je mandat prestao tokom 2019. i 2020. godine, nastavili su da obavljaju dužnosti nadzornog odbora i nakon isteka perioda na koji su imenovani, kao i da je imenovano lice više od tri godine obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora preduzeća, što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

„Preduzeće je u obavezi da u roku od 90 dana dostavi odazivni izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti i dokaze o postupanju po datim preporukama“, ističe se u saopštenju DRI.

Bonus video – Kiša na Novom Beogradu

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar