Foto:Dragan Mujan/Nova.rs

U toku 2020. i 2021. godine, Beogradske elektrane su uplatile 59 miliona dinara (oko 502.000 evra) donacija sportskim klubovima, nevladinim organizacijama, privatnim firmama, Policijskom sindikatu Srbije i humanitarnim organizacijama, piše Nova ekonomija.

Državna revizorska institucija (DRI) upozorila je da su Beogradske elektrane od 2019. godine svake naredne godine uvećavale troškove za donacije i sponzorstva. Tako je 2020. godine potrošeno 19 miliona dinara, a 2021. godine skoro 40 miliona dinara.

To nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, odnosno Smernicama za izradu godišenjeg programa poslovanja, navodi DRI u izveštaju.

Vlada je, naime, smernicama predvidela da javna preduzeća od 2019. godine ne smeju da uvećavaju svoje troškove za donacije, sponzorstva i humanitarne aktivnosti, već da se trude da ih dodatno racionalizuju, piše Nova ekonomija.

To znači da Beogradske elektrane nisu smele da potroše više novca za donacije 2020. i 2021. godine nego što su potrošile 2019. godine.

Međutim, Beogradske elektrane su i 2020. i 2021. godine planirale po 20 miliona dinara više za donacije nego što je to bio slučaj godinu ranije.

Na spisku primalaca donacija nalazili su se sportski kik-boks, džudo, košarkaški i fudbalski klubovi, Policijski sindikat Srbije, nevladine i humanitarne organizacije (pun spisak na dnu teksta).

Prema objašnjenju odgovornih lica dobijenih u postupku revizije DRI, direktor je odobravao donacije.

Zahtev za donaciju u kome je navedena svrha zbog čega se traži donacija je dostavljan preduzeću, nakon čega se proselđivao direktoru. On je, u svakom konktretnom slučaju, u skladu sa svojim ovlašćejima, odlučivao da li će biti dodeljena donacija, kao i koliki je odbreni iznos donacije.

Međutim, DRI upozorava da preduzeće u 2020. i 2021. godini nije imalo usvojen interni akt koji su propisana pravila i procedure dodele donacija, odnosno kojim su utvrđeni kriterijum za korišćenje sredstava za donacije.

Nadzorni odbor je u toku revizije, u junu 2022. godine, usvojio Pravilnik o odobravanju donacije kojim su utvrđena načela doniranja, namena odobravanja donacije, kao i to kome se mogu odobriti donacije i kako izgleda postupak odobravanja.

BONUS VIDEO – Kako Beogradske elektrane krše zakon pri naplati grejanja?

Komentari

Svi komentari (0)