Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Finansijski analitičar Branislav Jorgić rekao je danas da bi bilo poželjnije da je Telekom Srbija objavio prospekt o poslovanju i emitovao korporativne obveznice za "nepoznate" kupce među kojima su građani, investicioni, penzioni i osiguravajući fondovi, umesto što ih je namenio unapred poznatim kupcima, bankama, kao profesionalnim ulagačima.

On je za Betu rekao da je taj nacionalni telekomunikacioni operater izabrao mogućnost da ne objavi prospekt o poslovanju i te vrednosne papire ne ponudi preko Beogradske berze, već je prošle nedelje emitovao obveznice samo za banke kao profesionalne investitore.

„Telekom tom transakcijom nije povredio Uredbu o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti kojom se pojednostavljuje postupak emisije obveznica tokom trajanja vanrednog stanja i šest meseci po njegovom isteku“, rekao je Jorgić, koji je i direktor brokerske kuće „Jorgić broker“.

Vlada Srbije usvojila je tu Uredbu 10. aprila ove godine, kao deo programa mera usmerenih ka velikim preduzećima radi ublažavanje ekonomskih efekata pandemije, sa ciljem da podstakne korišćenje dodatnog izvora kapitala za obezbeđivanje sredstava za poslovanje i investicione projekte.

Skupština akcionara Telekoma donela je odluku o emisiji dinarskih korporativnih obveznica sa rokom dospeća od pet godina, u iznosu od 23,5 milijardi dinara (oko 200 miliona evra) po tržišnoj kamatnoj stopi od 3,97 odsto.

Narodna banka Srbije (NBS) je odmah pošto je Telekom Srbija izdao korporativne obveznice, od banaka koje su ih kupile, otkupila polovinu emisije od 100 miliona evra na sekundarnom tržištu kapitala, kako je preneo dnevni list „Danas“, mada centralna banka to još nije potvrdila.

Jorgić je rekao da nije poznato da li su banke prodale obveznice po punoj ceni kupona ili uz diskont, ali da su one plaćene novcem iz primarne emisije.

„Taj novac iz primarne emisije neće uticati na rast inflacije jer nije reč o značajnom iznosu“, rekao je Jorgić.

Na pitanje šta bi mogao da bude motiv banaka da ubrzano po kupovini preprodaju obveznice NBS koja može da ih kupi samo na sekundarnom tržištu, Jorgić je rekao da bi se to moglo tumačiti i tako da su banke „želele da učine uslugu državi i pomognu Telekom, pre nego da je u pitanju ekonomski interes“.

O motivu kupovine Telekomovih obveznica, prema njegovim rečima može se govoriti tek kada NBS objavi podatke o uslovima kupovine.

„Bolje bi bilo da su obveznice ponuđene na Beogradskoj berzi jer bi se time doprinelo razvoju tržišta kapitala i objavom prospekta poslovanje učinio transparentnijim, pa bi investiciona javnost ponuđenom cenom dala ocenu poslovanja“, rekao je Jorgić.

Dodao je da ukoliko su banke prodale obveznice uz diskont, to bi moglo značiti da je poslovanje upitno.

Emisija obveznica za unapred poznatog kupca, prema rečima Jorgića, upućuje i na zaključak da osim što je lakši postupak i da Telekom ne želi da poslovanje „otvori“ za javnost.

„Osim toga takav izbor za pribavljanje dodatnog kapitala može se tumačiti i tako da država preko NBS finansira Telekom“, rekao je Jorgić.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (1)