Foto: Promo

Osuđujemo napad na Wireless Media i Mondo Inc koji za cilj ima isključivo urušavanje ugleda i profesionalne reputacije kompanija i vlasnika, saopšteno je danas iz Wireless Media.

Kako se navodi u saopštenju, u situaciji kada su na nezakonit način objavljeni elementi ugovora koji sadrže poslovnu strategiju i tržišno osetljive informacije, možemo svakako da konstatujemo da i ovaj ugovor sa Telekomom Srbija odražava osnovne principe rada i poslovanja naših kompanija, koje bez izuzetka poštujemo u svim slučajevima i sa svim našim partnerima i klijentima, uključujući, između ostalog, i United Group.

„Posebno je zabrinjavajuć i štetan paušalan i netačan način na koji se ovakav komercijalno i pravno složen posao kvalifikuje od strane nedobronamernih pojedinaca. Kompanija Wireless Media i ostale članice sistema posluju na zakonit i profesionalan način i po tržišnim principima, o čemu svedoče naši zadovoljni klijenti i partneri. Kao i svaki drugi ugovor koji smo zaključili, i ovaj ugovor odražava fer i balansiran dogovor u korist obe ugovorne strane. Iz sadržaja ugovora svakome je jasno da se radi o dvostrano obavezujućem ugovoru, koji predviđa prava i obaveze obe ugovorne strane, kao i benefite koje ugovorne strane očekuju da ostvare iz realizacije ugovora“, navodi se u saopštenju.

„Bez obzira na nespornu poslovnu logiku i ispravnost ugovora, podsećamo da odavanje poslovne strategije i objavljivanje ugovora koji je poslovna tajna, predstavlja akt industrijske špijunaže i krivično delo, zbog čega ćemo od nadležnih organa zahtevati utvrđivanje pravne i svake druge odgovornosti“.