Beograd, grafiti, grafit
Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Psihoterapija više nije tabu u Srbiji, međutim, oni koji žele tu vrstu pomoći neretko se suočavaju s pitanjem: Kako da izaberem pravog psihoterapeuta za sebe? Između ostalog i zbog toga što ima previše onih koji se nazivaju "psihoterapeutima", a to zapravo nisu.

Često se ističe da je najvažniji faktor terapijske promene upravo kvaliteta odnos sa terapeutom, tako da je bitno prepoznati ko je prava osoba za nas, profesionalac, ali i neko ko će imati empatiju i talenat, kome ćemo moći da se otvorimo i dozvoliti da nam pomogne. Problem nastaje i jer danas, za početak, postoji toliko različitih pristupa u psihoterapiji da je teško proceniti koji je onaj koji će nama najviše odgovarati. Ništa ga ne olakšava to što mnogi smatraju da „danas svako može da postane psihoterapeut“, tako da treba znati i ko je uopšte zaista kvalifikovan da nam pruži tu vrstu pomoći.

U tom kontekstu, prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden, sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, upućuje nas na sajt Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS).

„Ja bih krenula od spiska koji se tamo može naći, tu su okupljeni terapeuti koji imaju završenu edukaciju u skladu sa standardima koje je propisala Evropska asocijacija za psihoterapiju. Dakle, proveriti da li je određeni psihoterapeut na tom spisku. Oni imaju različite psihoterapijske modalitete, ali sve su to pravci i škole koje su priznati u Evropi. Naravno, psihoterapeuti se razlikuju i po edukaciji, talentu… Zato je uvek dobro uvažiti eventualne preporuke osoba od poverenja, jer psihoterapija je vrlo individualna stvar“, ističe dr Vukosavljević Gvozden.

Milena Marković, psihoterapeut i tehnički sekretar Saveza daje nam dodatno pojašnjenje.

Pročitajte još:

„Postoji više vrsta stručnjaka koji se bave mentalnim zdravljem: psihijatri, psiholozi i psihoterapeuti. Glavni uslov je da osoba ima dokaz o svojim kvalifikacijama. Kada su u pitanju psihoterapeuti, najvažnije je da klijent ima pravo da od psihoterapeuta kog je izabrao zatraži na uvid sertifikat o završenoj edukaciji, koji predstavlja potvrdu relevantnog psihoterapijskog udruženja da je ta osoba završila kompletnu edukaciju. Time stručnjak dokazuje da je ispunio sve formalne uslove i stekao zvanje psihoterapeuta, što ga obavezuje da se pridržava etičkog i profesionalnog kodeksa. Kako ima više vrsta priznatih psihoterapijskih škola, Savez društava psihoterapeuta Srbije, na osnovu sertifikata određene psihoterapijske škole, dodeljuje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju“, pojašnjava Marković.

Prema uslovima istaknutim na sajtu SDPS,  Nacionalni sertifikat znači da je osoba završila edukaciju u nekom od priznatih psihoterapijskih modaliteta i u skladu sa uslovima koje je propisala Evropska asocijacija za psihoterapiju (EAP) – ta edukacija trajala je najmanje četiri godine; kandidat je i sam prošao kroz lično iskustvo rada na sebi, individualno ili u grupi, u trajanju od minimalno 250 sati; imao je minimalno 150 sati supervizija kod priznatog supervizora i 300-600 sati direktnog rada sa klijentima… Takođe, uslovi su i fakultetsko obrazovanje, te preporuka relevantnog udruženja za dati modalitet da je „kandidat kolega koji se svojim profesionalnim ponašanjem uklapa u profesionalne i etičke uzanse struke“.

„Što se tiče različitih terapijskih modaliteta, Milena Marković otkriva da su kod nas trenutno najzastupljeniji: racionalno emotivno bihejvioralna terapija (REBT), kognitivna terapija, sistemska porodična psihoterapija, transakciona analiza, psihoanalitička psihoterapija, geštalt terapija, psihodrama, konstruktivistička psihoterapija.

Pročitajte još:

„To bi bili glavni modaliteti kod nas, ali ima i drugih značajnih modaliteta koji su manje zastupljeni. Sve priznate, a naučno zasnovane psihoterapijske škole su podjednako dobre. Na primer, Savez okuplja 31 udruženje psihoterapeuta. Ali ne treba zaboraviti da su ljudi ti koji primenjuju određene koncepte i procedure, tako da je najvažnije izabrati dobrog psihoterapeuta, bez obzira na školu kojoj on ili ona pripada. Praksa je da zadovoljni klijenti preporučuju svog psihoterapeutima ljudima koje poznaju, a kojima je potrebna psihoterapijska pomoć, i to je najbolji način da se dobije dobra psihoterapijska usluga“, zaključuje Marković.

***

Bonus video: Verovanja kod našeg naroda

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram