Foto: Čitalac Nova.rs

Amonijak, koji i dalje curi nedaleko od Pirota, veoma je opasna materija koja, prema rečima stručnjaka, napada prvo oči i respiratorne organe. Doktor Đurađ Milošević sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu objasnio je kako utiče amonijak na živi svet i koje koncentracije u vodi su opasne.

-Prvo smo dobili informaciju da je amonijak upao u korito reke, pa je posle rečeno da do toga ipak nije došlo, podseća Milošević. Međutim, kako kaže, površinske vode su u kontaktu sa atmosferom i gasovi dospevaju i u samu vodu. Amonijak se lako rastvara i prelazi u svoj toksični oblik i efekat može biti akutni i hronični, kaže on za N1.

Ukazuje na to da su dozvoljene doze amonijaka u vodi 0,5 miligrama po litru, a da je sve preko 0,5 pa do 25 miligrama po litru – takve količine mogu da budu toksične i da imaju efekat na živi svet. Najoseljiviji organizmi u vodi su ribe, zatim neki akvatični insekti koji su bitni za samo funkcionisanje ekosistema, pa tek onda vodene biljke, pa fitoplankton, dodao je.

Olakšavajuća okolnost trenutno je što se radi lotičkom sistemu, i brzo će se smanjiti koncentracija amonijaka u vodi i vazduhu, prednost je što se ovo desilo u zimskim mesecima, pa se toksičnost amonijaka smanjuje sa padom temperature. Bilo bi dobro da smo u mogućnosti da vodu pustimo iz Zavojskog jezera, ali vode nema, naveo je.

Čuli smo da je Zavod za javno zdravlje vršio merenja na nekih 15 km od samog lokaliteta i da nisu našli povećane koncentracije amonijaka u vodi, dodaje.

***

BONUS VIDEO: Pirot – dan posle curenja amonijaka