Vesna i Stanislava Pešić Foto: Ivan Dinić/Nova S/iz Programskog arhiva RTS

Obe su poznate javnosti.

Čuvena jugoslovenska filmska, pozorišna i televizijska glumica Stanislava Pešić jedna je od najvećih diva u istoriji domaće kinematografije.

PROČITAJTE JOŠ

Ipak, manje je poznata informacija da je ona rođena sestra političarke i sociološkinje Vesne Pešić.

U Stanislavu Pešić bila je zaljubljena većina beogradskih mladića ranih šezdesetih godina prošlog stoleća, a njenu glumačku karijeru obeležila je uloga Olge u kultnoj seriji „Pozorište u kući“.

Čim je završila studije angažovana je u Narodnom pozorištu, a na filmu je debitovala 1961. godine, i za ulogu Saše u „Pesmi“ Radoša Novakovića nagrađena je na festivalu u Puli. Usledile su brojne glavne i sporedne uloge, a na Televiziji Beograd je radila i kao voditeljka programa za decu. Najveću popularnost doneo joj je lik Olge u seriji Pozorište u kući.

Sećanje na rođenu sestru Vesna Pešić redovno održava, a nebrojeno puta ju je pomenula i na Tviteru, društvenoj mreži na kojoj je veoma aktivna.

Jovan Ćirilov je nakon Stanislavine smrti 1997. godine zapisao:

„Na­mer­no je ga­ji­la kod se­be ne­ku vr­stu na­iv­no­sti, ko­ju sam uvek shva­tao kao či­sto­tu nje­nog po­gle­da na svet. Iz po­ro­di­ce in­te­lek­tu­a­la­ca po­ne­la je du­bo­ku po­tre­bu da i sa­ma bu­de vi­so­ko­ci­vi­li­zo­va­na i da te­ži da ži­vi u ci­vi­li­zo­va­noj sre­di­ni. U to­me, me­đu­tim, uop­šte ni­je bi­la ri­gid­na. Spa­da­la je u ra­do­sne lič­no­sti. Ta­kva je bi­la u naj­lep­šim go­di­na­ma ži­vo­ta, a ista ta­kva u go­di­na­ma pra­šta­nja od ži­vo­ta.“

BONUS VIDEO: Top 5 najboljih glumačkih frajera Jugoslavije

Komentari

Svi komentari (1)