Moderno svevideće oko – od dostave pice do ubojitog oružja

Video 04. jun. 202113:13 > 13:35
Podeli:

Svedoci smo sve češće upotrebe dronova u svim aspektima svakodnevnog života. Koriste se u vojsci, industriji i poljoprivredi, medijima, meteorologiji, čak postoje i sportske trke dronova.

Šta je dron
Bespilotna letelica (dron) je vazduhoplov sa kojim upravlja navigator uz pomoć daljinskog prenosa signala sa zemlje ili letelica koja leti autonomno po unapred definisanoj trasi leta. Najmasovnija upotreba dronova je u vojsci.

POGLEDAJTE JOŠ

Upotreba dronova
Imaju veliku primenu i u civilnom sektoru. Mogu se koristiti u privredne, naučne, obrazovne, sportske i druge svrhe.

Dronovi se, na primer, koriste u poljoprivredi za nadzor i zaprašivanje useva, koriste ih i TV kuće za prenos sportskih i drugih događanja.

Naftne kompanije ih koriste za otkrivanje neispravnih cevovoda, a elektrodistributivne kompanije za pronalaženje oštećenja na dalekovodima, posebno na planinskim, šumskim i drugim nepristupačnim terenima.

Mogu se koristiti za nadgledanje nedozvoljenog odlaganja otpada, za otkrivanje šumskih požara, za praćenje ugroženih životinjskih vrsta, u ugostiteljstvu za dostavu hrane.

Ekspanzija dronova
Najveći „kočničari“ upotrebe dronova u civilnom sektoru su vojska i službe bezbednosti.

Činjenica je da se zabranom ništa ne može postići, mudrije je da se ova oblast fleksibilno uredi zakonom.

SAD su, na primer, otvorile nebo komercijalnim dronovima jer bi po predviđanjima stručnjaka mogli američkoj ekonomiji doneti čak 82 milijarde dolara i otvoriti novih 100.000 radnih mesta.

Strah vojske od snimanja terena je pomalo naivan, posebno ako se u obzir uzme činjenica da vojno-obaveštajne strukture odlično znaju gde se nalaze objekati i instalacije od vitalnog značaja. Osim toga „Google Earth“ je svakome dostupan putem interneta, a na njemu se bez ograničenja mogu videti sve zone i objekti od vojnog značaja.