I Hipokrat je, 400 godina pre naše ere, ukazivao da onaj, koji namerava da leči ljude mora uzeti u obzir godišnja doba, kolebanje temperature, kao i kvalitet vode za piće.

Na ljudski organizam utiču promene temperature, atmosferski pritisak, vlažnost vazduha i vetar. Tegobama su izloženiji stariji, kao i hronični bolesnici, kod kojih je potrebna korekcija terapije u lečenju osnovne bolesti.

Komentari

Svi komentari (0)