Zalihe ljudske krvi neophodne su nam u svakom trenutku, zato su dragoceni njeni dobrovoljni davaoci.

U petnaestom veku, prvi pokušaji prenosa ljudske krvi iz jednog u drugi ljudski organizam završavali su smrću.

Austrijski biololog i lekar Karl Landštajner je klasifikovao krvne grupe, davši doprinos transfuziji krvi.

Početkom 20. veka otkrio je krvne grupe A, B i O, da bi nešto kasnije utvrdio postojanje i AB krvne grupe.

Prve transfuzije krvi išle su direktno sa davaoca na primaoca, pre nego što bi se krv zgrušala. Prva savremena transfuzija, prethodno čuvane krvi u frižideru, izvedena je 1. januara 1916. godine.

Komentari

Svi komentari (0)