Epidemija koronavirusa u svetu potpuno je zaustavila verski turizam u Međugorju.