Holandsko udruženje trgovaca neprehrambenim proizvodima INretail je u ime oko 15.000 članova pokrenulo skraćeni sudski postupak protiv države tražeći otvaranje prodavnica.

Komentari

Vaš komentar