Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

Ustavni sud odbacio je inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja.

To praktično znači da takve inicijative nisu osnovane, odnosno da je ta odluka, po oceni Suda, doneta u skladu sa Ustavom.

Kako je objavljeno na sajtu Ustavnog suda, odbačeni su i zahtevi za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja, a još nije objavljeno šta to konkretno znači, niti o kojim i kakvim zahtevima je reč.

Kako je ranije rečeno portalu Nova.rs, zaključno sa 8. majem Ustavnom sudu je podneto 10 inicijativa za pokretanje postupka ocene ustavnosti i zakonitosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja. Takođe, do tada je podneto 25 inicijativa za pokretanje postupka ocene ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba mera koje su doneli Vlada i nadležna ministarstva.

Vanredno stanje u Srbiji proglašeno je 15. marta , a ukinuto 6. maja. Za to vreme, donete su brojne mere, kojima je ograničeno ili zabranjeno kretanje građana, suđenja su se održavala tokom skajpa, a brojni stručnjaci upozorili su da je i samo uvođenje vanrednog stanja bilo neustavno, kao i da je trebalo da ga proglasi Narodna skupština, a ne zajedničkom odlukom predsednici države, parlamenta i Vlade.

Poznato je da je ocenu ustavnosti o tome tražila grupa od šest advokata, koja je u svojoj inicijativi navela da vanredno stanje može da bude proglašeno kada je ugrožen opstanak države, a ne i njena bezbednost ili bezbednost građana. Oni su takođe naveli da se zabrana okupljanja ne može smatrati valjanim razlogom za „nezasedanje“ Skupštine jer, kako su naveli, parlament nije javno mesto, pa se na njega zabrane ne mogu ni odnositi. Mnogo je više inicijativa za ocenu ustavnosti samih mera i načina na koje su donete tokom vanrednog stanjai.

Neke od njih podneo je i Beogradski centar za ljudska prava. Kako je ranije saopštila ova organizacija, naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica koju je donelo Ministarstvo unutrašnjih poslova uz saglasnost Ministarstva zdravlja nije u skladu sa Ustavom, jer mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava propisuje Skupština, a ako ona nije u mogućnosti da se sastane, može ih propisati Vlada uz supotpis predsednika Republike.

Inicijative za ocenu ustavnosti proglašenja vanrednog stanja, ali i uredbi koje je donela Vlada Srbije podnosio je i pokret Dosta je bilo, a nedavno su sličnu inicijativu podneli i predstavnici Saveza za Srbiju.