Tribina ProGlasa - Studentima onemogućeno da se izbore za prava Foto: Inicijativa ProGlas

Tribina "Čuje li se glas studenata na fakutetima?" održana je danas u Beogradu, a jedan od glavnih zaključaka je da Zakon o studentskom organizivanju onemogućava studentima da se izbore za svoja prava.

„Najveći broj studenata ne zna kako funkcionišu studentski izbori, a spremnost za angažovanje u studentskim aktivnostima, osim školskih, izuzetno je mala“, poručila je profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta Ivanka Popović, podsećajući i na istraživanje Krovne organizacije mladih Srbije da na studentske izbore izlazi manje od 10% studentske populacije, a u najboljem slučaju 15 odsto njih.

Na tribini je zaključeno i da deo problema leži u ravnodušnosti nastavnika za rad studentskih parlamenata, dok je profesor Pravnog fakulteta Goran Dajović dodao da je profesionalizam u studentskom organizovanju jedan vid karijerne promocije.

„Mnogi studentski organizatori sa Pravnog fakulteta postali su državni funkcioneri, tako da studentske organizacije često služe kao regrutne baze“, rekao je profesor Dajović, dodajući da drugi razlozi za studentsko organizovanje počivaju na novcu.

„Problem je što su u komisiji na fakultetu, koja odlučuje o registraciji organizacije, oni studenti koji su na vlasti na fakultetu, tako da oni ne dozvoljavaju upliv novih organizacija koje bi mogle da ih ugroze na izborima“, rekla je studentkinja Fakulteta političkih nauka Emilija Milenković, objašnjavajući zašto je proces studentskih izbora često nelegitiman.

Tribina ProGlasa – Studentima onemogućeno da se izbore za prava Foto: Inicijativa ProGlas

Studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu Mia Purić rekla je da se mnogi studenti bore za pozicije, jer je finansijska korist od toga često velika, ali da razlozi mogu biti i „partijski interesi“.

Tribina ProGlasa – Studentima onemogućeno da se izbore za prava Foto: Inicijativa ProGlas

Student Filozofskog fakulteta Vukašin Žunić zaključio je da se glas studenata ne čuje, jer veliki broj njih radi ili ima druge obaveze, te da je zato važno rešiti materijalnu situaciju u kojoj se nalaze, kako bi mogli aktivno da se uključe u organizovanje na fakultetima i borbu za svoj položaj.

Tribina ProGlasa – Studentima onemogućeno da se izbore za prava Foto: Inicijativa ProGlas

***

BONUS VIDEO – Ko će sve pod ProGlasovu zastavu?

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare