Podeli
Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

U prvom autorskom tekstu o procesu prikupljanja potpisa za kandidovanje na izborima obradio sam potpise svih izbornih listi koje su se kandidovale nakon vanrednog stanja i nakon izmena Zakona o izboru narodnih poslanika koji je omogućio da se potpisi overavaju, osim kod javnih beležnika, i u opštinskim/gradskim upravama.

Piše Boban Stojanović, politikolog

PROČITAJTE JOŠ...

U ovom tekstu su obrađeni podaci za prvih osam listi koje su kandidovale i iako su se potpisi overavali samo kod javnih beležnika, opet su se pojavili vrlo interesantni podaci. Kao i u prvom tekstu, rezultate na izborima u nekim mestima ukrštao sam sa brojem potpisa koje su izborne liste overile u tim opštinama/gradovima. Jer, iako zaista neko može da potpiše da se izborna lista kandiduje, a da za nju na izborima ne glasa – upoređivanje osvojenog broja glasova sa brojem potpisa nesumnjivo je dobar indikator. Priznaćete – 1000 potpisa overenih u opštini u kojoj se samo par nedelja kasnije osvojilo samo 80 glasova, zaista je podatak koji se protivi zdravoj logici.

U nastavku teksta je po 5 organa koji su overili najveći broj potpisa za sve izborne liste – Izborne liste iz ova dela teksta – ukupni i pojedinačni overitelji za sve izborne liste.

1. Srpska napredna Stranka – ova izborna lista je predala 47 529 overenih potpisa za otprilike 10 sati koliko su mogli da overavaju potpise, a dodatno i da spreme svu dokumentaciju između ostalog i obrazac NPRS-5/20 sa podacima o upravo 47 529 osoba i overiteljima. Izbori su raspisani 4. marta u podne, a sutradan je SNS predala izbornu listu oko 12:30 (do 20h 4. marta i još par sati 5. marta ujutru). SNS je overila potpise kod 189 različitih overitelja.

Organi overe sa najviše potpisa:

1. Javni beležnik Dragina Divac – BGD, Voždovac (737 potpisa – 532 upisano pod Dragina Divac, 205 pod Dragana Divac koja ne postoji u spisku beležnika te je napravljena greška u popunjavaju formulara);

2. Javni beležnik Siniša Soro – Novi Sad (697 potpisa);

3. Javni beležnik Jovanka Jovanović – BGD, Palilula (682 potpisa);

4. Javni beležnik Jelena Baljević – Zaječar (584 potpisa);

5. Javni beležnik Miodrag Glišić – Bgd, Savski venac (587 potpisa).

Niko ne sumnja u to da SNS može da prikupi potpise, ali kada prikupi gotovo pet puta više u roku od 24 časa (do 10 sati realnog rada javnih beležnika i sredi svu dokumentaciju) onda imamo pravo da se zapitamo koliko je to bilo regularno? Potpisi su overavani kod velikog broja javnih beležnika (189). U formularu postoji greška oko imena javnog beležnika Dragina Divac i Dragana Divac, međutim Dragana Divac ne postoji u spisku javnih beležnika, te je sigurno da je učinjena greška u unosu podataka što se dešavalo i sa mnogim drugim izbornim listama. Najučestaliji broj potpisa kod overitelja je otprilike oko 200 potpisa za tih 10-ak sati, dok je kod čak 23 overitelja overeno 400 i više potpisa u kratkom roku u kome je SNS predao potpise i popunio neophodnu dokumentaciju sa preko 47 hiljada potpisa. Koliko je, bez obzira na pomoćnike i službenike u kancelarijama javnih beležnika, moguće da se za desetak sati rada overi ovako veliki broj potpisa (praktično i preko potpisa u minutu) – ostavljam vama na tumačenje i procenu.

Takođe, u listi overitelja stoje imena gradova i opština (Lebane, Leskovac, Pirot, Surdulica, Požarevac, Kruševac, Kuršumlija itd). Verovatno se misli na sudove ili sudske jedinice u ovim mestima, pošto gde nema imenovanih javnih beležnika, poslove overe i sastavljanja zapisa obavljaju sudovi. Međutim, postavlja se pitanje kako su sudovi overavali potpise jer u svim ovim mestima postoji najmanje jedan javni beležnik (u Leskovcu, Požarevcu i Kruševcu po tri javna beležnika, u Pirotu dva javna beležnika, a u Lebanu, Surdulici i Kuršumliji po jedan javni beležnik).

Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

2. Socijalistička partija Srbije – ova izborna lista je overavala potpise kod 116 različitih overitelja.

Organi overe sa najviše potpisa:

1. Javni beležnik Maja Veličković – Jagodina (1592 potpisa);

2. Javni beležnik Danijela Milosavljević – Jagodina (725 potpisa);

3. Javni beležnik Nenad Soldat – Novi Sad (519 potpisa);

4. Javni beležnik Dragan Nikolić – Niš (453 potpisa);

5. Javni beležnik Aleksandra Stevanović – Kragujevac (448 potpisa).

Iako su podneli preko 18 hiljada potpisa, samo kod jednog overitelja imaju više od hiljadu potpisa (1592 u Jagodini). Kombinovano u Jagodini je overeno 2317 potpisa i jedino je još u Novom Sadu kod jednog beležnika overeno više od 500 potpisa.

3. Srpska radikalna stranka – ova izborna lista je overavala potpise kod 105 različitih overitelja.

Organi overe sa najviše potpisa:

1. Javni beležnik Miroljub Stanisavljević – Kraljevo (564 potpisa);

2. Javni beležnik Siniša Soro – Novi Sad (528 potpisa);

3. Javni beležnik Ljubica Teodorović – Šid (351 potpis);

4. Javni beležnik Slobodan Subotić – Apatin (282 potpisa);

5. Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić – Novi Sad (264 potpisa)

Ova izborna lista je svuda osvojila više glasova nego što je imala potpisa. U Novom Sadu značajno više glasova od broja potpisa, u Kraljevu je blizu duplo više glasova od potpisa (564 potpisa, a 1069 glasova). U Šidu i Apatinu je osvojeno tek nešto više glasova od broja potpisa. U Šidu 351 potpis, a 504 glasa, dok u Apatinu gde je overeno 282 potpisa, a osvojeno je 452 glasa. Zanimljivo je da se ponovo se u mestima sa najviše overenih potpisa pojavljuje opština Šid (Pokret slobodnih građana i Koalicija za mir iz prethodnog teksta). Ovog puta međutim overitelj nije bila opština Šid, već javni beležnik u Šidu.

***Na mestu predsednika opštine Šid je do 2020. godine bio Predrag Vuković ispred SNS-a (smenjen sa partijske funkcije nakon osuđujuće presude u Hrvatskoj za šverc cigareta), a koji se od 2004. do 2008. godine nalazio na čelu javnog preduzeća u Šidu, pa ponovo od 2012. do 2016. godine, a tada postaje i predsednik opštine. Internet pretragom nije moguće utvrditi da li je Vuković ranije bio nekih drugih političkih partija.

4. Savez vojvođanskih Mađara – svi potpisi su overeni na teritoriji AP Vojvodine.

Organi overe sa najviše potpisa:

1. Javni beležnik Sanja Tonković – Bačka Topola (1794 potpisa);

2. Javni beležnik Eva Graca Šoti – Kanjiža (1680 potpisa);

3. Javni beležnik Karolina Buš – Senta (946 potpisa);

4. Javni beležnik Aleksandra Subakov – Bečej (804 potpisa);

5. Javni beležnik Gordana Smiljanić – Sombor (638 potpisa).

Ova izborna lista je na svim mestima gde je overila najviše potpisa osvojila značajno više glasova na izborima.

5. Aleksandar Šapić – Pobeda za Srbiju

Organi overe sa najviše potpisa:

1. Javni beležnik Jovanka Jovanović – BGD, Palilula (1561 potpis);

2. Javni beležnik Aleksandra Beštić – Bgd, Novi Beograd (787 potpisa);

3. Javni beležnik Danilo Dozet – Niš (684),

4. Javni beležnik Miroljub Stanisavljević – Kraljevo (607 potpisa);

5. Javni beležnik Dragina Divac – Bgd, Voždovac (427 potpisa).

Ukupno prema beležnicima sa gradskih opština u BGD:

Gradska opština Palilula (1606 potpisa);

Gradska opština Novi Beograd (1603 potpisa),

Gradska opština Voždovac (686).

Ova izborna lista je najviše potpisa prikupila u gradu Beograd, a najviše kod javnih beležnika na Paliluli i očekivano – na Novom Beogradu. Interesantno je uporediti 1603 potpisa ove liste overenih kod javnih beležnika na Novom Beogradu i 5003 potpisa za Pokret slobodnih građana ili 2471 potpis overen za koaliciju Nova stranka – Zelena stranka (Nek maske padnu) od strane opštine Novi Beograd (iz prvog teksta).

6. Pokret obnove kraljevine Srbije – ova lista je bila najbliža da preskoči izborni prag od 3%.

Organi overe sa najviše potpisa:

1. Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić – Novi Sad (1376 potpisa);

2. Javni beležnik Dragan Radomirović – Kragujevac (726 potpisa);

3. Javni beležnik Miroslav Obradović – Novi Sad (685 glasova);

4. Javni beležnik Marija Nikolić – Trstenik (676 potpisa);

5. Javni beležnik Živorad Dimitrijević – Pirot (489 potpisa);

Ukupno u Novom Sadu – 2967 potpisa.

Ova izborna lista je potpise overavala kod velikog broja javnih beležnika širom Srbije i svuda je osvajala više glasova nego što je imala potpisa. Kod velikog broja javnih beležnika u Novom Sadu je ova lista overavala potpise i ukupno je 2967 potpisa overeno u ovom gradu, a u njemu je osvojeno 4986 glasova. Tek nešto više glasova od potpisa ova lista je osvojila i u Bečeju (416 potpisa i 598 glasova), Žitišu (214 potpisa i 290 glasova) i Knjaževcu (408 potpisa i 578 glasova).

7. Ujedinjena demokratska Srbija – iako je deo javnosti sumnjao da je nekoliko hiljada građana potpisalo podršku za ovu listu u Lebanu, istina je da je javni beležnik Aleksandar Islamović iz Lebana overio samo 206 potpisa za ovu izbornu listu.

Organi overe sa najviše potpisa:

1. Javni beležnik Žarko Mihailović – Beograd, Čukarica (1784 potpisa);

2. Javni beležnik Miloš Sokolović – Leskovac (767 potpisa);

3. Vlasotince (653 potpisa);

4. Javni beležnik Vesna Milkov – Novi Sad (383 potpisa);

5. Javni beležnik Nenad Soldat – Novi Sad (372 potpisa);

6. Javni beležnik Vladica Milojević – Paraćin (300 potpisa).

Veliki broj javnih beležnika (sudova) overavao je potpise za ovu listu, a bilo je nekoliko različitih beležnika u Novom Sadu gde je overeno ukupno više od 1000 potpisa, ali je i osvojeno znatno više glasova od tog broja. Ova lista je osvojila tek 258 glasova na gradskoj opštini Čukarica i ukupno 3071 glas u gradu Beogradu.

U Leskovcu, na 767 potpisa je osvojeno manje glasova – 594 glasa; u Vlasotincu gde je overeno 653 potpisa je osvojeno četiri puta manje glasova – 165 glasova. Za oko mi je zapao i beležnik koji na listi overitelja na šestom mestu po broju potpisa – javni beležnik iz Paraćina koji se pojavio i u slučaju koalicije Nek maske padnu čiju smo listu analizirali u prvom tekstu.

Sada je overeno tačno 300 potpisa kod ovog javnog beležnika, a osvojeno je 162 glasa. Takođe, daljim pregledom je utvrđeno i da je manje glasova od broja potpisa osvojeno i u Bujanovcu (173 potpisa i 94 glasa), Pirotu (214 potpisa i 168 glasova) kao i u mnogo puta spornom Lebanu (206 potpisa i samo 52 glasa).

8. Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – SPP

Organi overe sa najviše potpisa:

1. Tutin, Osnovni sud u Novom Pazaru, Sudska jedinica u Tutinu – Fajk Zećić (3448 potpisa);

2. Javni beležnik Fakić Jelena – Novi Pazar (2460 potpisa);

3. Javni beležnik Slađana Rajić – Prijepolje (1301 potpis);

4. Javni beležnik Hafiz Hajrović – Novi Pazar (669 potpisa);

5. Nova Varoš, osnovni sud u Prijepolju, sudska jedinica u Novoj Varoši Admir Begić (628 potpisa)

Ova izborna lista je u Tutinu, Novom Pazaru, Sjenici i Prijepolju osvojila veliki broj glasova u skladu sa delovanjem ove manjinske partije. Međutim, u Novoj Varoši gde je u sudskoj jedinici kod dvoje različitih overitelja overeno ukupno 844 potpisa (628 plus 216), ova izborna lista je osvojila 4 puta manje glasova (198 glasova u Novoj Varoši).

Foto: Medija centar Beograd

Novi – stari zaključci

Teza iz prethodnog teksta o tome kako je gradska opština Novi Beograd (verovatno zloupotrebljavajući lične podatke građana) overavala potpise opozicije je dodatno ojačana činjenicom da je Aleksandar Šapić na Novom Beogradu za svoju kandidaturu na republičkim izborima kod javnih beležnika overio samo 1603 potpisa (PSG – 5003 potpisa, Nek maske padnu – Nova i Zelena stranka – 2471 potpis; 1od5 miliona – 800 potpisa za 48 sati u dopuni potpisa od strane opštinske uprave). Istovremeno, ovo je i dodatni razlog za Poverenika i Tužilaštvo da provere da li su podaci zloupotrebljeni i da izvrše uvid u opštinske spise.

Takođe, opština Paraćin se ponovo pojavljuje kao mesto u kome je neko skupio više potpisa nego što je imao glasova (UDS), a i opština Šid se ponovo našla u samom vrhu po broju potpisa (ovaj put kod potpisa za SRS).

UDS je na mnogo mesta osvojila manje glasova nego što su imali potpisa, Stranka pravde i pomirenja u Novoj Varoši osvojila je četiri puta manje glasova od broja potpisa. Za SNS postoji nekoliko otvorenih pitanja (broj potpisa kod samo jednog overitelja i to više puta u kratkom vremenskog periodu i pitanje overe u sudovima u mestima gde postoje javni beležnici), kao i jedna greška u popunjenom formularu. Za ostale izborne liste – na osnovu mesta overitelja i broja potpisa ne mogu se pronaći sumnje u neregularnosti i zloupotrebu (što naravno ne znači da one ne postoje).

Ponoviću zaključak iz prethodnog teksta: na osnovu velikog broja potpisa prikupljenih u određenim opštinskim upravama i broja potpisa kod određenih javnih beležnika u mestima gde postoji velika disproporcija u odnosu na broj osvojenih glasova – postoji sumnja da se mnogo toga u vezi sa prikupljanjem potpisa nije radilo po propisima i da postoje elementi koji su osnova za dalje pravne radnje (Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, ali i tužilaštva).

Najvažnije nalaze iz ova dva teksta poslaću svim institucijama EU, poslaničkim grupama u Evropskom parlamentu, OEBS-u i drugim međunarodnim institucijama. Ovo se mora isterati do kraja. Još jednom ostavljam link za preuzimanje podataka dobijenih od RIK-a da bi svako od građana mogao sam da vidi da su svi podaci navedeni u ova moja dva teksta upravo takvi.

Komentari

Vaš komentar