Pašalić: Učesnici izbora da ne doprinose podelama u društvu

Politika 13. maj. 202015:52
Podeli:
Foto: Medija centar Beograd

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je danas sve učesnike izborne trke, kao i sve učesnike u javnom i političkom životu, da se u borbi za glasove i ostvarenje svojih političkih ciljeva rukovode principima demokratskog sučeljavanja mišljenja i da ne doprinose podelama i rastu antagonizama u društvu.

Pašalić je upozorio da smo svedoci da civilizovana, demokratska rasprava i razmena argumenata sve češće ustupa mesto verbalnim i fizičkim obračunima sve više i među učesnicima u javnom životu, koji na taj način promovišu nasilje kao legitiman vid političke borbe.

„Imajući u vidu da je politička borba najintenzivnija tokom izbornih kampanja, apelujem na sve političke činioce, da budu svesni svoje odgovornosti i beskompromisno se pridržavaju principa funkcionisanja moderne demokratske države, kakva Republika Srbija pretenduje da bude”, naveo je Pašalić u saopštenju.

Institucija Zaštitnika građana, kako je saopšteno, sa posebnom pažnjom nastaviće da prati postupanja svih organa koji su uključeni u sprovođenje predstojećih izbora u cilju zaštite izbornih prava građana. Pašalić je podsetio na obavezu organa javne vlasti, koji organizuju izborni proces, da obezbede zakonom predviđene uslove kako bi svi državljani Srbije u punoj meri ostvarili svoja biračka prava.

Naročitu pažnju je, kaže, neophodno posvetiti obezbeđivanju potrebnih uslova za ostvarivanje biračkih prava osoba sa invaliditetom, starijih i bolesnih, kojima je zbog različitih fizičkih i informativno-komunikacionih prepreka često otežano ili potpuno onemogućeno da ravnopravno učestvuju u odlučivanju i izraze svoju političku volju.

U cilju unapređenja izbornog procesa i radi njegove pune dostupnosti osobama sa invaliditetom, Zaštitnik građana postao je član Grupe za konsultacije o inkluzivnom izbornom procesu i pravilima, kako bi kroz zajednički rad zainteresovanih strana bili izrađeni konkretni predlozi za unapređenja izbornog procesa, uključujući i predstojeće izbore.

Pašalić podseća na obavezu upotrebe jezika nacionalnih manjina pri štampanju izbornog materijala u opštinama gde su jezici nacionalnih manjina u službenoj upotrebi, kao i na obavezu zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u organima za sprovođenje izbora u nacionalno mešovitim jedinicama lokalne samouprave.

Neophodno je kaže Pašalić, obezbediti uslove da se izborni proces na zakonom predviđen način sprovede i u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija kako bi svoje biračko pravo ostvarila i lica lišena slobode.

Takođe, podseća Pašalić, državljani Srbije koji žive van granica zemlje nisu uvek bili u mogućnosti da ostvare biračko pravo, iako su, preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, blagovremeno podneli zahteve da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će glasati u inostranstvu.

Komentari

Vaš komentar