Boško Obradović Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Radni dokument o izbornim uslovima koji smo dobili od delegacije Evropskog parlamenta tretira određena ključna pitanja poboljšanja izbornog procesa koja su izostala u predlogu „Sporazuma između vlasti i opozicije o unapređenju uslova za održavanje izbora”, koji smo nedavno dobili od vlasti na međustranačkom dijalogu bez stranih posrednika u Narodnoj skupštini, kaže za Nova.rs Boško Obradović, lider Dveri.

To su, kaže obradović, pre svega, pitanja rada REM-a, ravnopravnog tretmana svih izbornih učesnika na svim medijima, pritisaka na birače, funkcionerske kampanje i kontrolnog mehanizma u RIK-u.

„To su generalno najvažnija pitanja na kojima je opozicija najviše insistirala na oba koloseka dijaloga, i predmet su brojnih amandmana koje je Srpski pokret Dveri podneo na predlog sporazuma u Narodnoj Skupštini. Međutim, problem je što i evroparlamentarci u svom papiru ne idu u konkretizaciju svih ovih pitanja već mnoga od njih ostavljaju nedefinisanim, odnosno predlažu dalju razradu u nastavku dijaloga prilikom njihovog sledećeg dolaska u Beograd 17. i 18. septembra“, kaže on.

Ono što je detaljnije precizirano u njihovom predlogu su pitanja strožije kontrole slobode medija, kako na javnim medijskim servisima tako i kod privatnih emitera.

„Posebno je važno da idemo u pravcu privremenog nadzornog tela koje bi kontrolisalo ponašanje medija, ali ne samo u mesec dana izborne kampanje kako to predviđa njihov papir već u kompletnom predizbornom periodu od šest meseci, što će biti jedan od amandmana Dveri na ovaj dokument iz EP. Od najveće važnosti je šta će sadržati predviđeni pravilnik o funkcionisanju javnih medijskih servisa i privatnih emitera i ko će činiti nadzorno telo koje će sve to kontrolisati. Ovom privremenom nadzornom telu treba dati šira ovlašćenja za kompletan predizborni i izborni proces, a ne samo sferu medija. Takođe, predlog iz EP sadrži i istovetan amandman koji su Dveri predale Narodnoj skupštini o proširenju sadašnjeg stalnog sastava RIK-a sa predstavnicima koji nisu iz aktuelnog saziva Narodne skupštine“, navodi lider Dveri.

S obzirom da u Skupštini nema opozicije tako i trenutnom stalnom sastavu RIK-a nema predstavnika opozicije, i ova demokratska anomalija mora biti ispravljena. Nažalost, svi drugi predlozi evroparlamentaraca uglavnom su definisani sa „trebalo bi” i nisu konkretizovani, tako da ćemo na sve to što nije precizno definisano u njihovom predlogu dati posebne amandmane, zaključuje on.

Komentari

Svi komentari (1)