Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, podneo je Predlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv članova Statutarne komisije, i to protiv predsednika Statutarne komisije Srđana Sandića, Dragana Radulovića, Milene Ivanović, Suzane Bojković, Mirka Šoća, Filipa Isailovića i Dejana Kranječevića.

Kako je Zoran Litovac naveo u pomenutom Predlogu, ovi članovi Demokratske stranke su 27. februara na šestoj sednici Statutarne komisije glasali za akt koji je nazvan „Tumačenje“, a to je, kako navodi Lutovac, „bilo sa namerom da se spreči sprovođenje odluka nadležnog organa stranke i neovlašćeno protivno Statutu propišu nova pravila vezana za raspištanja odbora/organa, čime su grubo prekršena ovlašćenja Statutarne komisije“.

Predsednik Demokratske stranke u Predlogu je dodao i da su „Sandić, Radulović, Ivanović, Bojkovićeva, Isailović i Kranječević, na osmoj sednici Statutarne komiije održanoj 12. marta, glasali za predlog kojim su utvrdili da se sipsak članova Glavnog odbora za sednicu zakazanu za 14. mart, zaključuje zaključno sa 8. martom kao i da taj spisak važi za narednu sednicu Glavnog odbora, bez obzira kada bude održana, čime su svesno i grubo prekršili ovlašćenja Statutarne komisije, čime su izvršili povrede Statuta, programskih načela i ciljeva stranke, grubim i nečasnim postupcima, kojima se šteti ugledu stranke“.

Foto: Privatna arhiva

Lutovac je naveo i „da su navedene povrede članovi DS učinili zajednički, kao člamnovi Statutarne komisije Demokratske stranke sa jedinstvenim umišljajem, donoseći nestatutarne odluke i odluke van svojih nadležnosti kojima se nastoji da se spreči sprovođenje odluka najviših i drugih nadležnih organa Stranke i omogući učešće u radu organa stranke licima koji na to nemaju pravo“.

Inače, Zoran Lutovac je Predlog za pokretanje disciplinkosg postupka podneo juče.

U vezi s ovim kontakirali smo predsednika Statutarne Komisije Srđana Sandića, koji nam je rekao da je za pomenuti predlog o pokretanju disciplinskog postupka saznao danas.

„Danas popodne sam čuo za to. Moj stav je, naročito sad dok se vodi disciplinki postupak, da ne iznosim nikakve stvari u javnosti. Smatram da je to untarstranačko pitanje, i da postoji mesto gde će se o tome diskutovati“, rekao je Sandić za Nova.rs.

Za komentar smo kontaktirali i Zorana Lutovca, ali do objavljivanja teksta nije odgovarao na naše pozive.

Komentari

Svi komentari (2)