Izveštaj ODIHR o izborima u Srbiji poslat je juče Vladi Srbije, a portal Nova.rs donosi ekskluzivno njegov sadržaj. U njemu se nalazi konačna ocena izbornog procesa i svega što su posmatrači ove misije uočili 17. decembra.

Izveštaj ODIHR, u delu u kom se navode kako unaprediti izborni proces, dodaje se da su preporuke sadržane u čitavom tekstu ponuđene su u cilju daljeg unapređenja sprovođenja izbora u Srbiji i podrške naporima da se oni u potpunosti usklade sa obavezama OEBS-a i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore. Ove preporuke treba čitati zajedno sa prethodnim preporukama ODIHR-a koje još nisu adresirane. ODIHR je spreman da pomogne vlastima Srbije da dalje unaprede izborni proces i da se pozabave preporukama sadržanim u ovom i prethodnim izveštajima.

Foto: Printscreen

1. Da bi se efikasno adresirale preporuke navedene u ovom i prethodnim izveštajima ODIHR-a o posmatranju izbora, potrebno je dobro pokrenuti neophodne zakonske izmene u unapredjenje narednih izbora kroz inkluzivni konsultativni proces izgrađen na širokom političkom konsenzusu. Ukoliko se ponovo konstituiše, međuagencijska radna grupa za koordinaciju i praćenje sprovođenja preporuka za unapređenje izbornog procesa trebalo bi da deluje potpuno transparentno, uz uključivanje relevantnih aktera, kao što su organizacije civilnog društva.

2. Кao što je prethodno preporučeno, da bi se obezbedila dosledna primena procedura na dan izbora i unapredili profesionalni kapaciteti izborne administracije, standardizovana obavezna obuka bi se mogla razmotriti za sve članove lokalne izborne komisije i biračkih odbora i buduće članove, uključujući prošireni sastav ovih tela.

3. U cilju efikasnijeg ostvarivanja biračkog prava, Republička izborna komisija treba da izradi i sprovede blagovremen, sveobuhvatan i ciljan program edukacije birača, uključujući o pravima birača, sprečavanju grupnog glasanja i značaju tajnog glasanja. Detaljne informacije o glasačima i edukativni materijali treba da budu dostupni u različitim dostupnim formatima.

4. Da bi se rešila zabrinutost oko tačnosti biračkih spiskova i povećalo poverenje javnosti, relevantne zakone, propise i praksu treba ponovo razmotriti kako bi se omogućio pristup podacima o registraciji birača i olakšalo sprovođenje značajne revizije Jedinstvenog biračkog spiska uz učešće relevantnih aktera, uključujući političke partije i civilno društvo, u skladu sa standardima zaštite podataka.

5. Zakon treba da obezbedi jasno razdvajanje između zvaničnih funkcija i aktivnosti kampanje nosilaca funkcije. Vlasti treba da preduzmu mere da spreče zloupotrebu položaja i državnih resursa, a na bilo koje kršenje treba proaktivno rešavati kroz proporcionalne i odvraćajuće sankcije.

6. Vlasti treba da spreče zastrašivanje i pritisak na birače, uključujući i zaposlene u javnom sektoru i državnim institucijama

7. Nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije (REM) treba da bude garantovana i u skladu sa novim zakonskim odredbama. REM treba proaktivno da koristi svoje zakonska ovlašćenja i da postupa po službenoj dužnosti u slučaju kršenja medijske regulative, a na osnovu njenog sistematskog praćenja.

8. Izborna administracija treba da prikupi i objavi razvrstane podatke o zastupljenosti polova u svojim organima na sveobuhvatan način. Treba uložiti dodatne napore kako bi se osiguralo da postoji rodna ravnopravnost u svim izbornim organima, u skladu sa zakonom.

9. Da postigne održiv napredak u svojim aktivnostima, kao što je izrada uputstava, obuka izbornih zvaničnika, poboljšanje kampanja edukacije birača i povećanje pristupačnosti izbornog procesa. Republičkoj izbornoj komisiji treba odobriti dovoljne administrativne i tehničke kapacitete, uključujući sopstveni stalni sekretarijat.

Registracija birača

10. Zakonodavstvo treba dalje uskladiti sa ciljevima Konvencije UN o Pravima osoba sa invaliditetom, uklanjanjem svih preostalih ograničenja prava glasa na osnova intelektualnog ili psihosocijalnog invaliditeta.

Kandidovanje

11. Kao što je ranije preporučeno, potrebno je dalje promovisati pluralizam u izbornom procesu i slobodu udruživanja, razmotriti mogućnost uklanjanje ograničenja davanja podrška više od jedne liste

12. Zakon bi mogao ponovo da se razmotri kako bi se omogućilo učesnicima na izborima da isprave sve uočevene nedostatke u svojim dokumentima nakon objavljivanja odgvaravajuće odluke Republičke izborne komisije.

Izborna kampanja

13. Da bi se osigurali jednaki uslovi za kampanju, vlast bi trebalo da sprovede u potpunosti mere kako bi svi akteri na izborima imali pristup i koristili javni prostor za kampanju pod jednakim uslovima

14. Trebalo bi uspostaviti dodatne mehanizme i podsticaje kako bi se podstakle partije na to da se ispromoviše učešće žena u političkom životu, te kako bi se povećala njihova vidljivost u politici

Finansiranje kampanje

15. Kako bi se promovisale jednake mogućnosti u kampanji, moglo bi se razmotriti ukidanje depozita kao uslov za političke stranke i partije koje nisu zastupljene u parlamentu kao preduslov za prvu stvar oko javnih sredstava za kampanju

16. Agencija za sprečavanje korupcije bi trebalo da proaktivno istražuje i sankcioniše trošenje neovlašćenih subjekata u kampanji

17. Trebalo bi izmeniti zakon kako bi Agencija za sprečavanje korupcije mogla da prati odluke o kršenju Zakona o sprečavanju korupcije prilikom izborne kampanje. Nadgledanje usklađenosti sa ovim zakonom trebalo bi da bude određen zadatak za terenske posmatrače Agencije, ako budu raspoređene na nekim budućim izborima.

Mediji

18. Nadležni organi treba da ispune svoju obavezu da obzbede zaštitu i bezbednost medijskih radnika kroz delotvorne i blagovremene mere, uključujući hitnu istragu i privođenje pravdi umešanih u napade i maltretiranje novinara i drugih medijskih aktera, te da javno osude sve pretnje novinarima.

19. Da bi pružili nepristrasne informacije o učesnicima u izborima i omogućili biračima da naprave izbor na osnovu informacija, mediji treba da iskoriste svoje pravo na uređivačku nezavisnost i da izbegavaju korišćenje materijala koje proizvode stranke u vestima i informativnim programima, posebno tokom izbornih kampanja.

Nacionalne manjine

20. Da bi se sprečila zloupotreba posebnih odredbi za liste nacionalnih manjina, treba razmotriti dalje preciziranje zakonskih kriterijuma za određivanje statusa nacionalne manjine i procedure za registraciju ovih lista.

21. Upravni sud treba da iskoristi sva raspoloživa sredstva da podrži pravo na delotvoran pravni lek u izbornim sporovima i treba da održi usmena javna saslušanja u takvim slučajevima.

22. Vlasti treba da garantuju adekvatne uslove kako građanima tako i međunarodnim posmatračima da obavljaju svoje aktivnosti uz nesmetan pristup svim informacijama u vezi sa izborima, na vreme i na način i u okruženju bez pritisaka i zastrašivanja, u skladu sa međunarodnim obavezam akoje je Srbija preuzela.

Dan izbora

23. Kao što je prethodno preporučeno, treba uložiti dodatne napore da se dodele adekvatne prostorije za biračka mesta, kako bi se sprečila prenaseljenost, obezbedila tajnost glasanja i obezbedila lak i nezavisan pristup glasačima sa fizičkim invaliditetom.

Postizborni razvoj

24. Zakon treba da obezbedi razumno kratak rok za Ustavni sud da odgovori na pritužbe i omoguću duži period za održavanje ponovljenih izbora.

25. Trebalo bi razmotriti izradu dodatnih uputstava za lokalne izborne komisije, po pitanju razmatranja zahteva za poništenje rezultata glasanja, kao i pravila RIK-a o postupanju po žalbama na njihove odluke.

Na Izveštaj ODIHR o izborima u Srbiji čekali smo dva i po meseca.  Koliko domaća javnost, toliko i međunarodna zajednica, odakle su stizale poruke da konačnu ocenu o izborima neće davati pre njegovog objavljivanja.

Pre objavljivanja ovog izveštaja, izborima u Srbiji bavio se i Evropski parlament i doneo Rezoluciju,  kojom se predlaže Evropskoj komisiji da razmotri ideju da se u našoj državi sprovede međunarodna istraga.

PROČITAJTE JOŠ:

Evropska komisija još nije donela odluku o tome kako će postupiti po predlogu Evropskog parlamenta, a kako se moglo čuti čekao se upravo objavljeni Izveštaj ODIHR.

Da će biti oštar, moglo se pretpostaviti i po objavljivanju preliminarnog izveštaja, neposredno nakon izbora.

Ovo je prvi Izveštaj ODIHR

„Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra, inače tehnički dobro organizovanim, na kojima su birači mogli da biraju između politički alternativnih opcija, dominiralo je preovlađujuće prisustvo Predsednika, čime su se uz sistemsku prednost vladajuće stranke, stvorili nejednaki uslovi. Učestalost vanrednih izbora dublje podriva poverenje javnosti u funkcionisanje demokratskih institucija, a zbog te činjenice i nedostatka političke volje, pitanje mnogih potrebnih reformi ostaje nerešeno“, pisalo je u preliminarnom izveštaju.

Preliminarni Izveštaj ODIHR

Posmatrači su uočili i da su osnovne slobode, uopšteno gledano, poštovane u kampanji, ali su narušene usled oštre retorike, pristrasnosti u medijima, pritiska na zaposlene u javnom sektoru i zloupotrebe javnih resursa.

„Nedovoljna zastupljenost žena u kampanji pokazuje da je potrebno iskazati veću posvećenost obezbeđivanju jednakog učešća žena u političkom životu. Poboljšanje transparentnosti je doprinelo radu Republičke izborne komisije. Nadzorno telo za praćenje kampanje i elektronskih medija je uglavnom bilo neefikasno u sprečavanju kršenja tokom izbornog perioda. Iako su mediji izveštavali o izbornim učesnicima u skladu sa zakonom, većina nacionalnih javnih servisa nije pružila stvarno analitičko izveštavanje, pa se tako smanjila sposobnost birača da donesu informisanu odluku“, navodi prvi Izveštaj ODIHR i zaključuje:

„Izborni dan je protekao mirno ali uz brojne proceduralne nedostatke, uključujući i nedoslednu primenu zaštitnih mera tokom glasanja i brojanja, čestu pojavu gužvi na biračkim mestima, kršenje prava na tajnost glasanja i brojni primeri grupnog glasanja“.

Šta je rekao Vučić?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će pozvati Vladu da u potpunosti ispoštuje preporuke ODIHR, iako ranijih godina to nije bio slučaj.

Foto: Aleksandar Vučić Izveštaj ODIHR TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/

„Sve što bude došlo kao preporuka (ODIHR) za bilo koje buduće izbore u potpunosti treba ozbiljno da sagledate i da ih pozovete da prisustvuju predstojećim lokalnim izborima koji će se održati u maju ili junu. Važno je da pokažemo da smo transparentni i da ništa ne krijemo i da želimo da prihvatimo njihovo nadgledanje tih izbora kako bi mogli da pokažu celom svetu šta je stvarna istina u vezi tih izbora“, rekao je Vučić.

BONUS VIDEO: Šef ODIHR O izborima u Srbiji 

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare