Inspektor za privredni kriminal Nebojša Blagotić prinudno je penzionisan 2015. godine, nakon rada na jednom slučaju, a na posao je nakratko vraćen 2020. godine. Ni posle sudskih presuda u njegovu korist nije vraćen na posao, a njegov slučaj je danas na Sudu za ljudska prava u Strazburu.

Komentari

Vaš komentar