80 preporuka za izbore u Srbiji 2022. godine

Politika 13. okt. 202018:35
Podeli:
Foto:FoNet/Božana Pavlica

Nevladina organizacija CRTA već je pripremila 80 preporuka za izbore koji bi trebalo da budu održani 2022. godine. Ta organizacija, između ostalog, predlaže donošenje jedinstvenog izbornog zakona, uvođenje obaveze Ustavnog suda da reaguje u roku od pet dana u slučajevima izbornih sporova, zabranu vanredne dodele budžetskih sredstava tokom kampanje, kao i 30 dana pre i posle nje, ažuriranje biračkog spiska, kažnjavanje vođenja paralelnih evidencija na biračkom mestu...

Crta je na svom sajtu obajvila svih 80 preporuka, od kojih su pojedine već ranije usvojene, a neke su samo delimično usvojene ili nisu uopšte.

Među njenim predlozima je donošenje jedinstvenog izbornog zakona, što podrazumeva izmenu celokupnog izbornog zakonodavstva. Trenutno se čak sedam zakonskih propisa primenjuje na proces održavanja izbora, a među njima su zakoni o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima, biračkom spisku…

„Izborni zakon koji bi uključio odredbe o sprovođenju izbora na svim nivoima i uredio rad svih izbornih organa doprineo bi pravnoj sigurnosti i smanjio pogrešna i kontradiktorna tumačenja zakonskih odredbi od strane institucija“, smatraju u toj organizaciji.

Crta predlaže i da Republička izborna komisija bude organ koji je neposredno nadređen opštinskim i gradskim izbornim komisijama i zapravo bi sprovodio izbore na lokalnom nivou.

Ta organizacija zalaže se i za razdvajanje procesa predaje izbornih lista i zvaničnog početka izborne kampanje. Crta navodi da bi dok traje predaja izbornih lista bilo potrebno zabraniti sve aktivnosti u okviru vođenja predizborne kampanje.

Diploma pravnog fakulteta, nosilac liste da bude kandidat

Prema mišljenju te organizacije, članovi lokalnih izbornih komisija moraju posedovati diplomu pravnog fakulteta, a potrebno je uvesti i obavezu da nosilac liste bude kandidat na izborima..

Crta je već predložila da je neophodno ujednačiti rokove za proglašenje izbornih rezultata, te da je neophodno zakonom odrediti obavezu izbornih komisija da u roku od pet dana utvrde konačne rezultate izbora od trenutka održavanja i ponovljenih izbora na pojedinim biračkim mestima.

Među preporukama te organizacije je i da svi materijali i dokumenti s plenarnih sednica i sastanaka radnih tela izbornih komisija budu objavljeni na sajtu RIK-a.

Crta predlaže i zabranu javnim funkcionerima i službenicima na svim nivoima vlast da se u izbornoj kampanji pojavljuju na javnim događajima koji promovišu planove ili rezultate rada javnih organa i javnih službi.

Kazne za paralelne evidencije birača

Ova organizacija smatra da politički subjekti i tokom izborne kampanje treba da dostavlju finansijske izveštaje Agenciji za borbu protiv korupcije, te da zakonom treba zabraniti vođenje paralelnih evidencija na biračkom mestu koja ugrožavaju tajnost glasanja birača.

„Potrebno je dopuniti član 55.  Zakona o izboru narodnih poslanika odredbom da je na biračkom mestu zabranjeno da se, van službene evidencije u izvodima iz biračkog spiska, prave spiskovi birača koji su izašli na glasanje, te u kaznenim odredbama istog Zakona predvideti da će se novčanom kaznom od 10,000 do 30,000 dinara kazniti za prekršaj lice koje koje krši ovu zabranu”, navodi Crta.

Ta organizacija smatra da treba proširiti opseg kazni koje REM izriče emiterima koji ne poštuju pravila tokom kampanje.

Sve preporuke organizacije CRTA možete pročitati na ovom linku.

Komentari

Vaš komentar