Koalicija "Pravosudna baza jug" saopštila je da je fenomen masovnih tužbi i parnica koji postoji već više od 15 godina, proizveo, po grubim procenama, preko milion predmeta na koje je iz državnog budžeta potrošeno više stotina miliona evra za isplatu naknade štete.

Komentari

Vaš komentar