Milan Marinović Foto: Dragan Mujan/Nova.rs
Milan Marinović Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, podržao je Predlog izmena Zakona o sudijama, koji predviđa da sudije prekršajnih sudova imaju iste plate kao sudije osnovnih sudova u Srbiji.

Kao raniji dugogodišnji sudija za prekršaje, zatim predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, kao i predsenik Udruženja prekršajnih sudija, Marinović je u izjavi za Tanjug ukazao da bi usvajanjem ovih izmena bila otklonjena nepravda koja postoji od reforme pravosuđa iz 2009/2010. godine, kada su prekršajni sudovi organziovani kao sudovi i uvedeni u sistem pravosuđa Srbije.

On je podsetio da od tada postoji odredba u Zakonu o sudijama koja, kako je naveo, sudije za prekršaje praktično diskriminiše i stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale sudije iz sudova istog stepena nadležnosti.

„Veoma sam zahvalan grupi poslanika koja je uputila taj predlog skupštini i nadam se da će imati bolju sudbinu od nekih ranijih predloga i da će biti usvojen“, rekao je Marinovć.

On je podsetio da je Udruženje prekršajnih sudija godinama tražilo da se otkloni zakonska nejednakost, kao i da ukoliko postoji ekonomska i materijalna nemogućnost, izmene zakona ne moraju odmah da stupe na snagu i primenjuju se, iako, kako je ukazao, povećanje plata suđama za prekršaje ne bi bila velika ekonomska sredstva za Republiku Srbiju.

„Poenta je da sudije za prekršaje budu zakonski izjednačene, a kada se steknu ekonomski uslovi da se krene u realizaciju isplate povećanih zarada“, napomenuo je Poverenik.

Prema njegovim rečima, upravo su prekršajni sudovi ubedljivo najveći punioci budžeta iz sistema pravosuđa i posluju sa „pozitivom“.

„Svedoci smo da svakim danom postoji sve više prekršaja za koje se izdaje prekršajni nalog za prekršaj, a koji izvršavaju takođe prekršajni sudovi i kroz taj način takođe pune budžet“, dodao je Marinović.

Obim posla za prekršajce varira od suda do suda, ali on, kako je ukazao bivši sudija, svakako nije mali.

Ukazao je da sudije za prekršaje sude prekršaje iz svih oblasti života: carinske, antikorupcijske, prekršaje iz Zakona za sprečavanje nasilja u porodici, zatim nasilja na sportskim priredbama, za remećenje javnog reda i mira, saobraćajne prekršaje, budžetske i revizorske, kao i prekršaje iz svake vrste inpekcijskih nadzora.

Posebno je ukazao da su sudije za prekršaje najviše bile izložene u vreme vanrednog stanja jer su morale da sude zbog kršenja epidemioloških mera, te smatra da su „položile i taj ispit“.

Poslanici Pokreta socijalista Ðorđe Komlenski, Bojan Torbica i Ana Karadžić, kao i poslanik Narodne seljačke stranke Marijan Rističević, uputili su prošle sedmice u skupštinsku proceduru pomenuti Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama.

Predložili su da se zakon usvoji po hitnom postupku, kako bi se materijalni status sudija koji postupaju u prekršajnoj materiji što pre izjednačio sa sudijama koje postupaju u drugim oblastima.

Koeficijent zarade sudija prekršajnih sudova, prema aktuelnim zakonskim rešenjima, najniže je propisan u odnosu na sve druge sudije, čime su te sudije za prekršaje stavljene u podređeni položaj.

U izmenama zakona se predlaže da se uzme u razmatranje ta inicijativa i platne grupe iz člana 38. i 39. Zakona o sudijama, kao i radno iskustvo iz člana 44. istog zakona i usaglase na odgovarajući način sa ostalim sudijama istog stepena, čime bi se unapredio položaj sudija prekršajnih sudova u Srbiji.

Kako stoji u predlogu, finansijska sredstva potrebna za primenu tog zakona su 378.689.400 dinara.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (2)