Foto: FIlip Krainčanić/Nova.rs

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju oglasilo se danas, osam dana nakon stravičnog ubistva devojčice (3) u Vršcu, i naveli da su oni kontaktirali Centar za socijalni rad u Vršcu, kao i Pokrajinski sekretarijat.

„Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju aktivno je uključeno u sva dešavanja u vezi reagovanja nadležnih organa i medija u vezi tragičnog porodičnog nasilja koje se dogodio u Vršcu, u kojem je M. B. ubio svoje maloletno dete P. B, a zatim izvršio samoubistvo“, navode u saopštenju i dodaju:

„U tom smislu, ostvareni su blagovremeni kontakti radi pribavljanja osnovnih informacija od Centra za socijalni rad Vršac, koji je postupao u zaštiti majke deteta od nasilja u porodici i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, koji je, na osnovu Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine, izvršio nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad Vršac. Osim toga, u skladu sa nadležnostima koje ima u konkretnom slučaju i obavezama koje nameće zakon koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti, odgovarano je na pitanja medija“.

Foto: Nova.rs

Po oceni Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova sa sedištem u Novom Sadu, kao nadzornog organa, u postupanju Centra za socijalni rad Vršac na zaštiti konkretne porodice od nasilja u porodici, bilo je određenih propusta.

„Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ocenjuje da je u cilju prevencije i suzbijanja nasilja u porodici i zaštite žrtava nasilja neophodno strogo poštovanje zakona i propisanih stručnih standarda u radu svih subjekata koji u skladu sa zakonom učestvuju u tim procesima, kao i njihova adekvatna (blagovremena, kontinuirana i kvalitetna) saradnja. Doprinos navedenom cilju, sigurno će dati i relevantna analiza primene važećih zakona i drugih propisa koji regulišu oblast zaštite od nasilja u porodici, kao i predlozi za njihovu eventualnu izmenu i dopunu koju je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, u saradnji sa Asocijacijom stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, započelo pre ovog tragičnog događaja“, saopštili su.

Pročitajte još:

Ministar Ratko Dmitrović je u junu ove godine održao sastanak sa predstavnicima Asocijacije, Komore socijalne zaštite i direktorima centara, a sa tog sastanka upućen je poziv na aktivno učešće zaposlenih u centrima na izradi analize primene Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad.

Izmene i dopune tog akta daće bolji pravni okvir za celokupno postupanje centara za socijalni rad, uključujući i postupanje tog organa u zaštiti od nasilja u porodici.U ostvarenju navedenog cilja je i aktivnost u ispunjavanju obaveza iz Akcionog plana za Poglavlje 23 u procesu pridruživanja EU.

Ministarstvo je takođe usvojilo Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja, a u planu rada Ministarstva za 2022. godinu je i donošenje Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, kojim će se normativno unaprediti i oblast zaštite od nasilja u porodici, u skladu sa donetim strateškim dokumentima i prihvaćenim međunarodnim obavezama Republike Srbije.

Podsetimo, Marko B., osuđen za nasilje u porodici, 4. oktobra udavio je svoju ćerkicu u kofi vode, pa se obesio.

VIDEO: Neformalni protest građana u Vršcu

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar