Darko Šarić Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIC

Odlukom Apelacionog suda u Beogradu, ukinuta je prvostepena presuda Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe koja ih je teretila za pranje novca, a obrazloženje ove odluke ukazalo je na jedan neverovatan previd sudskog veća Specijalnog suda.

Po nalaženju Apelacionog suda, osnovana je žalba tužioca za organizovani kriminal kojom se ukazuje da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, opisanu izrekom prvostepene presude.

Presudom, kako je naveo Apelacioni sud, nije potpuno rešen predmet optužbe. Naime, optužnicom se okrivljenom Darku Šariću stavlja na teret pranje novca u produženom trajanju, a Nebojši Jestroviću, Andriji Krloviću, Predragu Milosavljeviću, Radovanu Štrpcu, Zoranu Ćopiću, Marinku Vučetiću, Dubravki Štrbac i Stevici Kostiću krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnog dela i krivično delo pranje novca u produženom trajanju.

Pročitajte još:

Međutim, prvostepeni sud je propustio da odluči o krivičnom delu udruživanje radi vršenja krivičnog dela koje je okrivljenima stavljeno na teret, pa se radi o nepotpuno rešenom predmetu optužbe, navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Nadalje, izreka prvostepena presuda je nerazumljiva, protivrečna, u obrazloženju nisu dati dovoljni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja, a dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni, zbog čega nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude.

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Naime, iz prvostepene presude je nejasno da li su okrivljeni Jestrović, Krlović, Milosavljević, Radovan Štrbac, Ćopić, Vučetić, Dubravka Štrbac i Kostić pripadnici kriminalne grupe koja se bavila preprodajom droge ili koja se bavila pranjem novca. Stav Apelacionog suda je i da je nejasno da li se radi o dve različite grupe, što se iz izreke ne može utvrditi, a o čemu su i u obrazloženju presude izostali jasni razlozi.

Apelacioni sud, zgrada, ulaz
Foto: Shutterstock/Nenad Nedomacki

Takođe, imajući u vidu vreme izvršenja krivičnog dela, po nalaženju Apelacionog suda, osnovano se izjavljenim žalbama ukazuje da su razlozi prvostepenog suda potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni u delu obrazloženja gde sud zaključuje da postoji sumnja da novac, koji je uložen u preduzeće „Štampa sistem“, potiče od prodaje droge, te da se radi o prljavom novcu koji pripada grupi koja se u tom vremenskom periodu bavila švercom kokaina.

Ovo najpre stoga, što iz pisanih dokaza u spisima predmeta proizlazi da su radnje vezane za kupovinu i ulaganje u ovo preduzeće preduzimane još tokom 2006. godine, dok iz presude proizlazi da je grupu koja se bavila pranjem novca  Šarić oformio tokom 2008. godine, a da je konverzija i ulaganje novca usledilo tek 2008, 2009. i 2010. godine.

Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno oslobodio od optužbe Dubravku Štrbac i Nemanju Krstajića imajući u vidu da tokom postupka nije dokazano da su oni izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret.

BONUS VIDEO: Žandarmerija obezbeđuje Specijalni sud tokom suđenja grupi Veljka Belivuka

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram