Foto: Jurgita Vaicikeviciene / Alamy / Alamy / Profimedia

Ove godine značajno je uvećan broj slučajeva nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece od strane odraslih, pre svega roditelja i staratelja dece, a posebno je seksualno nasilje prisutnije medju svim oblicima najgrubljeg kršenja prava deteta, saopštio je pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović. Kako on navodi u saopštenju povodom Svetskog dana deteta, do tih zaključaka došlo se "kontinuiranim sticanjem uvida u stanje prava deteta, a na osnovu obraćanja gradjana, istraživanja, medijskih izveštaja i drugih izvora saznanja".

„Od ukupnog broja medijskih natpisa koje ombudsman prati, 2019. godine dve trećine slučajeva nasilja prema deci odvijalo se medju vršnjacima, dok je u prvoj polovini 2020. godine 84 odsto slučajeva nasilja prema deci izvršila odrasla osoba“, naveo je ombudsman.

Pavlović je posebno ukazao na period izolacije i škole na daljinu, koji su učinili „vidljivijim“ nasilje u porodici prema deci, jer je u periodu od 16. marta do 6. maja 2020. godine 91 odsto slučajeva medijskog izveštavanja govorilo da su nasilje počinile odrasle osobe bliske ili poznate detetu.

Godinu dana ranije, u istom periodu, vršnjačko nasilje bilo je podjednako zastupljeno kao i nasilje od strane odraslog prema detetu.

„Iskustvo Pokrajinskog zaštitnika gradjana iznova potvrdjuje da je za punu zaštitu prava deteta nužno preduzeti sve potrebne korake ka unapredjenju saradnje i zajedničkog delovanja aktera iz sistema obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, pravosudja i drugih oblasti čiji centar pažnje treba da bude dobrobit deteta“, naveo je Pavlović.

On je ukazao da je i medijsko izveštavanje o deci često neprimereno i apelovao na predstavnike javnih institucija i medije da odgovorno izveštavaju javnost i tako zaštite prava deteta, „jer ništa nije važnije od toga“.

Svetski dan deteta, 20. novembar, obeležava se na dan kada je, na Generalnoj skupštini UN 1989. godine, usvojena Konvencija o pravima deteta, jedinstveni i najšire prihvaćeni medjunarodni dokument u kojem su na jednom mestu obuhvaćena sva dečja ljudska prava.