Žalbe građana Zaštitniku: I čuvanje dece i povratak iz sveta

Podeli:
Zoran Pašalić / Foto: Medija centar Beograd

Kancelarija Zaštitnika građana je, tokom trajanja vanrednog stanja, od 15. marta do 6. maja ove godine, primila ukupno 3.673 telefonskih poziva građana i 806 pritužbi. Među formiranim predmetima najviše se odnosilo na - povredu prava iz radnog odnosa, a potom na povredu prava dece.

Na internet stranici Zaštitnika građana objavljen je Poseban izveštaj o aktivnostima Zaštitnika građana tokom vanrednog stanja.

Tokom trajanja vanrednih okolnosti, bio je povećan i broj obraćanja građana u odnosu na uobičajen u tom periodu.

Jedan deo odnosio se na problem čuvanja dece mlađe od 12 godina, koji je nastao od samog početka uvođenja vanrednog stanja.

„Problem čuvanja dece dodatno je produbljen obustavom rada škola i vrtića pošto roditelji koji imaju radnu obavezu nisu imali kome da ih povere na čuvanje, naročito u okolnostima zabrane kretanja licima starijim od 65 godina kada ni stariji srodnici nisu bili u mogućnosti da pomognu roditeljima i deci u prevazilaženju ovog problem“, navodi se u Izveštaju Zaštitnika građana.

Ovoj instituciji su se obraćali i građani koji, kako se navodi, nisu znali koja je institucija nadležna za problem koji imaju, građani koji nisu iz određenih razloga mogli da ostvare neko pravo, mnogi stanovnici Srbije čak i za pitanja koja nisu u nadležnosti ove institucije, ali i građani koji su iscrpeli sve njima poznate mogućnosti radi zaštite prava.

U izveštaju se navodi da je Zaštitnik građana, u situaciji u okviru koje su prekinuti svi vidovi međunarodnog saobraćaja, doprineo povratku naših građana iz inostranstva u Srbiju, zahvaljujući bilateralnim kontaktima koje je uspostavio sa ombudsmanima drugih država. Brže testiranje pacijenata u privremenoj bolnici na Beogradskom sajmu sprovedeno je nakon urgencije Zaštitnika građana.

„Tokom vanrednog stanja Zaštitnik građana je inicirao nadležnim državnim organima izmenu propisa, nakon čega je omogućeno neometano kretanje deci i roditeljima dece sa autizmom u vreme zabrane kretanja, kao i održavanje ličnih odnosa između deteta i roditelja sa kojim dete ne živi bez obzira da li je model viđanja regulisan pravnosnažnom sudskom odlukom ili dogovorom bivših supružnika“, navodi se u izveštaju.

Takođe, nakon inicijative Zaštitnika građana omogućeno je kretanje licima koja se brinu o starima, nepokretnima i osobama sa invaliditetom tokom zabrane kretanja, kretanje žrtvama nasilja u vreme zabrane kretanja radi zaštite od nasilja, kao i izmena procedura obaveštavanja porodice o zdravstvenom stanju pacijenata obolelih od COVID-19 koji su bili smešteni u Kliničkom centru Niš.

„Sve vreme trajanja vanrednog stanja Zaštitnik građana je kontrolnim postupcima na terenu proveravao uslove u kojima se nalaze građani, a posebno ranjive grupe među kojima su deca, osobe sa invaliditetom, Romi, migranti, kao i lica lišena slobode“, ističe se  ovom dokumentu.

Foto: Zaštitnik građana

Prema izveštaju od  806 pritužbi, 211 bilo je u oblasti socijalnih i kulturnih prava, a 187 iz imovinskih i ekonomskih prava.

U sferi građanskih i političkih prava bilo je 177 pritužbi, a u delu koji reguliše prava deteta 75. Zaštitniku su se zbog ugroženih prava obratile i 53 osobe sa invaliditetom i starije osobe kao i 19 onih koji su smatrali da im je ugrožena rodna ravnopravnost ili LGBT prava.

U izveštaju u kojem je na 41 stranu sažet rad institucija na terenu tokom trajanja vanrednog stanja, naveden je stepen ostvarivanja prava građana i posebno ranjivih grupa, sa zaključima i preporukama i inicijativama.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar