Foto: Slavica Panić/Nova.rs

Prema izveštajima i predlozima Nadzornih odbora javnih preduzeća u Užicu, ovdašnje Gradsko veće donelo je odluku o ujednačavanju osnovnih zarada direktora u svim javnim preduzećima. Po tvrdnjama čelnika lokalne samouprave zaduženog za rad javnih preduzeća, za jedan broj direktora osnovna zarada je smanjena, a za drugi povećana za po četiri hiljade, pa će ubuduće svi direktori imati osnovnu zaradu od 88.000 dinara na koju se dodaju topli obrok, regres i minuli rad. Istražujući ovu temu, Nova.rs saznaje da baš i nije tako, te da su svim direktorima osnovne plate uvećane i da nije reč ni o kakvim smanjenjima zarada. Ovakva odluka za javnost je pre svega zbunjujuća, jer je nerazumljiva logika po kojoj se platežno izjednačava rad svih direktora bez obzira na njihovu stručnost, zalaganje, obim poslova i ostvarene rezultate.

Kako bi bolje razumeli razloge za ovakvu odluku lokalne samouprave u Užicu, za informacije smo se obratili članu Gradskog veća zaduženog za javna preduzeća u ovom gradu Ivanu Stanisavljeviću. On je potvrdio da je takva odluka doneta i smatra je ispravnom i korektnom. Po njegovim tvrdnjama, nije tačno da su svim direktorima javnih preduzeća uvećane zarade, te da su one za većinu njih zapravo smanjene.

“Prvo, treba imati potpune informacije da bi u javnost bilo iznešeno da su plate povećane. Od osam javnih preduzeća kojima je osnivač grad Užice, tri direktora su imala osnovnu platu 84.000 dinara plus pripadajući dodaci kao što su topli obrok, regres i radni staž. Ostalih pet direktora su imali 92.000 dinara osnovnu platu plus pripadajući dodaci. Sada su plate samo ujednačene, pa direktori koji su imali 84 hiljade osnovnu platu, sada će imati 88 hiljada a u pitanju su tri direktora. Ostalih pet direktora koji su imali 92 hiljade sada će takođe imati 88 hiljada. Ako gledamo ukupnu stavku budžeta, više plata je smanjeno nego što je povećano, pa je tako ostvarena ušteda u budžetu”, tvrdi za Nova.rs Stanisavljević.

Na pitanje odakle inicijativa za izjednačavanje plata, Stanisavljević nam je rekao da je to predlog Nadzornih odbora javnih preduzeća i da se Gradsko veće sa njima saglasilo i usvojilo ih. Inače, tročlane Nadzorne odbore za svako preduzeće čine dva člana koja imenuje osnivač tj. loklana samouprava a jedan je predstavnik preduzeća. Kako saznajemo, svako javno preduzeća, sva tri člana Nadzornog odbora plaća po 10.000 dinara mesečno, bez obzira da li zasedali ili ne.

Stanisavljevića smo pitali i da li su od prvog januara uvećane zarade zaposlenih radnika u javnim preduzećima. Odgovorio je da odluka Vlade Republike Srbije ne prepoznaje javna preduzeća u javnom sektoru te da su januarske zarade za 3,5% uvećane radnicima javne uprave, tačnije zaposlenima u gradskoj upravi, ustanovama kulture i Predškolskoj ustanovi u Užicu.

Ivan Stanisavljević Foto: Slavica Panić/Nova.rs

Da bismo, kako Stanisavljević kaže, imali potpune informacije u cilju ispravnog informisanja javnosti, pitali smo da li možemo eventualno ostvariti uvid u zapisnik sa sednice Veća na kojoj je odluka doneta. On je na to odgovorio da uvid u ovom trenutku nije moguć, ali da se možemo obratiti zvanično, pozivajući se na Zakon o dostupnosti informacija. Kako nam je poznato da grad Užice nije osnivač osam, već sedam javnih preduzeća, jer je u slučaju JKP Duboko, sa gradom Čačkom i još sedam opština Zlatiborkog i Moravičkog okruga samo suosnivač, proveravamo i ostale tvrdnje. Za informacije o iznosima osnovnih zarada plata direktora, pre njihovog izjednačavanja, zvanično smo se obratili gradonačelnici.

U dokumentaciji koja nam je u zakonskom roku i dostavljena, stoje pojedinačna rešenja Gradskog veća, kojima se daje saglasnost na odluke Nadzornih odbora sedam javnih preduzeća kojima se utvrđuju osnovna zarada direktora u iznosu od 88.000 dinara, koja se dalje uvećava zakonski propisanim iznosima za topli obrok, regres i minuli rad, počev od 01.01.2021.godine.

Na uvid dobijamo i odluke javnih preduzeća o visini zarada svih direktora u 2020.godini, koja se sa Stanisavljevićevim tvrdnjama delimično poklapaju samo u brojkama ali ne i u tumačenju. U odlukama za direktore četiri javna preduzeća i to: JKP Vodovod, Bioktoš, Gradska toplana i Niskogradnja stoji da je njihova plata 92.000 dinara ali sa uračunatim toplim obrokom i regresom, bez minulog rada, što znači da nije reč o osnovnoj već o neto zaradi koja se uvećava samo za dodatak po osnovu minuliog rada.

Direktori javnih preduzeća “Stan” i “Veliki Park” jesu imali, po važećim odlukama, platu 84.000 dinara ali su u taj iznos takođe uračunati dodaci za topli obrok i regres, bez minulog rada. Međutim, kada su u pitanju njihove neto plate, razlika je oko 14 hiljada dinara. Izuzetak je direktor JP „Užice Razvoj“ čija osnovna plata, po odluci preduzeća od 30.11. 2020.godine, već iznosi 88.000 dinara plus dodaci po osnovu toplog obroka, regresa i minulog rada, kako se od januara obračunava i ostalim direktorima.

Kako dostavljenja dokumentacija ne prikazuje ključne osnovne zarade u preciznom iznosu, koje su sada 88.000 dinara, zahtevom za dopunu podataka dobili smo i te iznose kao i iznose neto zarada isplaćenih za decembar prošle godine. Najniža osnovna plata bila je direktoru JP “Stan” i to u iznosu od 73.790,63 dinara (neto iznos-98.334,60), zatim JP “Veliki park”-74.586,22 dinara (neto-84.341,22), JKP “Niskogradnja”- 81.978,40 dinara (neto-92.102,00), JKP “Bioktoš”- 83.748,44 dinara (neto98.590,00), JKP “Vodovod”- 85.317,66 dinara (neto-102.437,08). Za direktora JP “Užice razvoj” dostavljen nam je podatak da je osnovna zarada iznosila 84.000 dinara bez obzira što po prethodno pomenutoj odluci preduzeća ona za decembar iznosi 88.000 dinara, dok je neto zarada izražena u iznosu od 88.326,96 dinara. Osnovna i neto zaradaza direktora JKP “Gradska toplana” iskazana je jednim iznosom i to 78.452,00 uz naznaku da je direktor mesec decembar proveo na bolovanju.

Foto: Slavica Panić/Nova.rs

Ako se pažljivo pogledaju iznosi osnovnih zarada pre njihovog uvećanja na 88.000 dinara, koliko za januar iznose za sve direktore, ne uviđa se smanjenje zarade osnovne plate ni za jednog direktora već uvećanje za sve. Plate svim direktorima javnih preduzeća u Užicu, kako zvanični podaci o njihovim prethodnim osnovnim zaradama prikazuju, uvećane su i to od 2.682,34 pa do 14.209,37 dinara.

Iznosi zarada nisu bili tema interesovanja portala Nova.rs, već razlozi za odluku da se svim direktorima zarade izjednače, bez obzira na njihovo angažovanje, posvećenost, stručnost i postignute rezultate kao i tvrdnja da su plate nekim direktorima smanjene. Neka javna preduzeća u Užicu imaju jednu, dok druga više delatnosti, broj zaposlenih je različit a godinama unazad pojedina preduzeća iskazuju dobit dok druga posluju sa gubitkom. Ako bi se vodili logikom o ovakvom izjednačavanju plata u javnom sektoru, onda bi se moglo očekivati da svi zaposleni, po platnim razredima, odnosno stepenu stručne spreme, treba da imaju istu platu bez obzira u kom javnom preduzeću radili.

Tagovi

Komentari

Svi komentari (0)