Učionica, škola, veronauka
Foto: Shutterstock

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji uputio je apel kojim se zahteva da se poštuje Ustav i principi sekularnosti i ukine veronauka u državnim školama, kako bi se obezbedile pretpostavke za pravnu državu i njeno članstvo u EU, saopštila je ta nevladina organizacija.

U saopštenju se ističe da Srpska pravoslavna crkva (SPC) kao izrazito netolerantna, grubo antidemokratska i ekstremno isključiva ne može i ne sme da vaspitava našu decu, i da „bolje društvo počinje strogim odvajanjem crkve i religije od nauke i države“.

Poslednjih decenija na delu je značajno narušavanje principa sekularnosti, iako Ustav definiše Srbiju kao sekularnu državu, a crkve i verske zajednice su odvojene od države.

Politizacija religije i SPC kao organizacije (klerikalizam) nameće obrasce homogenizacije identiteta u etno-konfesionalnim okvirima. Uvođenje veronauke u državne škole, političko delovanje crkve i crkvenih lica, ogroman uticaj na državnu politiku, velike novčane donacije koje država neopravdano i netransparentno daje verskim organizacijama, naročito naročito SPC, navodi Odbor.

Oslobađanje od čitavog niza poreza, sudski procesi u kojima su okrivljeni sveštenici a vode se na sporan način i zastarevaju, školske, gradske i vojne slave, način funkcionisanja Bogoslovskog fakulteta u okviru Univerziteta u Beogradu, samo su neki od primera grubog narušavanja sekularnog karaktera države Srbije, ukazuje se u apelu, koji je ponuđen na potpisivanje građanima, ističe Helsinški odbor.

Bonus video: Litije za spas Srbije i moleban za porodicu SPC u danu pred početak nedelje Evroprajda

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare