Foto: Vesna Lalić

Vlada Republike Srbije donela Odluku o zabrani izvoza lekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini na 30 dana a ona danas stupa na snagu, navodi se u dokumentu koji je objavio Službeni glasnik.

Od zabrane izvoza i ponovnog izvoz lekova izuzeti su lekovi koji se proizvode u Srbiji, a nisu registrovani u Srbiji odnosno „koji se proizvode isključivo za strana tržišta“, navodi se u Odluci.

Izuzetak od zabrane izvoza su i lekovi koje strano lice otprema u postupku tranzita sa carinskog područja Srbije, kao i izvoz lekova uz odobrenje koje se izdaje posebnih aktom Vlade Srbije.

Pročitajte još:

Po Odluci, domaći proizvođači, uvoznici i izvoznici lekova su dužni da se izjavom odgovornog lica obavežu na kontinuirano i nesmetano snabdevanje tržišta Srbije svim lekovima koje proizvode i uvoze, navodi se u Odluci.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram