Geometrijska tela
Geometrijska tela Foto:Shutterstock

Budući srednjoškolci polagali su jutro od 9 do 11 sati malu maturu - test iz matematike. Polaganje male mature počelo je, inače, u sredu testom iz srpskog jezika i književnosti, tj. maternjeg jezika, a završiće se u petak, kombinovanim testom.

Suštinski, kako su nam rekli đaci, test je bio lak – makar prvih 16 pitanja.

„To su uglavnom bila pitanja na zaokruživanje, i ona su bila uglavnom laka. Čak se i ne sećam šta je tačno bilo u njima“, rekla nam je jedna od učenica.

Ipak, „problemi“ su počeli u poslednjoj petini testa, a jedno pitanje posebno je namučilo učenike.

Ono glasi ovako:

Data su tri pravougaonika sa po dve dijagonale;
Pravougaonici su, navedeno je, podudarni, a stranice su im 9 i 12 decimetara;
Pitanje glasi: koliko je metara žice potrebno da bi se ogradili ti pravougaonici?
Problem su, kažu deca, decimetri, odnosno setiti se da je potrebno prebaciti rezultat u ispravnu mernu jedinicu, jer se priznaje odgovor samo u metrima.

Podsečamo, oko 68.280 budućih srednjoškolaca planira da izađe na ovogodišnji završni ispit, a zbog epidemijske situacije, u učionici je dozvoljeno prisustvo do 12 učenika, uz dva dežurna nastavnika. Za one škole u čijim odeljenjima je do 50 učenika 8. razreda, biće omogućeno polaganje u velikim prostorijama, poput fiskulturnih sala.

Pred budućim srednjoškolcima biće test od 20 pitanja podeljena na tri nivoa – osnovni srednji i napredni, a pitanja će biti otvorenog i zatvorenog tipa. Za njihovo rešavanja imaće 120 minuta. Otvorena pitanja su kada učenici dopisuju odgovore, a zatvorena kad već imaju ponuđen odgovor.

U nedelju, 27. juna, učenici će moći da vide preliminarne rezultate na sajtu Moja srednja škola i istog dana moći će da podnesu elektronsku žalbu, prigovor prvostepenoj komisiji na određeni zadatak.