Foto: Promo/Centar za prava deteta

Centar za prava deteta obeležio je 20. novembar, Svetski dan deteta, onlajn konferencijom "Deca pitaju". Konferenciju je moderirala Olga Dević, članica dečjeg Kluba DX, pri Centru za prava deteta, a deca i mladi su imali priliku da aktivno učestvuju.

Konferenciju su svečano otvorili Jasmina Miković, direktorka Centra za prava deteta, Dejana Kostadinova, direktorka kancelarije UNICEF-a u Srbiji, Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji i Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije.

Jasmina Mikovic, direktorka Centra za prava deteta istakla je da se ovaj dan obeležava da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze države i društva prema deci, kao i na aktuelne izazove sa kojima se deca suočavaju. Ukazala je i na brojne zablude koje su i dalje prisutne u javnosti o pravima deteta. Jedna od njih je i da više prava za decu, znači manje prava za odrasle, što nije tačno, jer smisao prava deteta nije zamena autoriteta ili anarhija već stvaranje preduslova za ostvarivanje ljudskih prava svakog pojedinca bez obzira na uzrast.

U svom izlaganju Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa delegacije EU u Srbiji rekla je da se Evropska unija obavezuje da će poštovati najbolje interese deteta u svim politikama i naglasila da je zaštita prava deteta i jedan od prioriteta za politiku proširenja.

Kako bi ukazala na važnost problema sa kojima se deca susreću, Dejana Kostadinova, direktorka kancelarije UNICEF u Srbiji ukazala je na podatke UNICEF-a o deci koja su na različite načine ugrožena.

„Širom sveta preko milijardu dece doživljava nasilje svake godine, a 663 miliona dece živi u siromaštvu. Svako četvrto, od desetoro dece, uzrasta od 10 do 14 godina doživljava psihološku agresiju od strane svojih roditelja. Najnoviji podaci MICS istraživanja pokazuju da nisu samo mala deca izložena nasilnom disciplinovanju kod kuće. Štetna praksa dečjih brakova koja predstavlja jedan od najtežih oblika nasilja i kršenja prava i dalje je stvarnost za preveliki broj devojčica u Srbiji. Još jedan od izazova je da se postaramo da se mladim učiniocima, žrtvama i svedocima krivičnih dela dosledno obezbeđuje odgovarajuća podrška, rehabilitacija i integracija. To bi trebalo da uradimo zajedno sa mladim ljudima”, rekla je gospođa Kostadinova i istakla da kada se deci pruži prilika da se njihov glas čuje, ona često pronađu moćna rešenja za probleme sa kojima se suočavaju.“ – istakla je direktorka kancelarije UNICEF-a u Srbiji.

Prisutni stručnjaci analizirali su stanje prava deteta u Republici Srbiji i definisali prioritetne oblasti za zajednički rad relevantnih institucija i organizacija u cilju jačanja zaštite prava deteta. Glavna poruk konferencije bila je da je važno da težimo zajedničkom razumevanju najviših standarda prava deteta propisanih Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim dokumentima.