Nesnosan neprijatan miris koji se širi u Beogradu na području oko Ade Ciganlije, potiče od zagađenog sliva Topčiderske reke. Nadležni su izbrojali više od 200 zagađivača koji direktno ispuštaju materije u ovu reku - od hemijskog otpada, periodnica, fabrika do kanalizacija. Na ovo treba dodati, navode upućeni, još dvadesetak divljih deponija koje se nalaze duž toka. Sav otpad završava u - reci, čiji je kvalitet trenutno u kategoriji - otrova.

Beograđani danima u okolini Ade Ciganlije osećaju neprijatne mirise, koji, sada je jasno, potiču od reke Topčiderke koja se uliva u Čukarički rukavac.

Inspekcije, kako navode ljudi koji često borave i rade na Adi, redovno izlaze na teren i kontrolišu uzorke vode.

„Ali se posle toga situacija ne razrešava na nekim daljim nivoima“, navode sagovornici Nova.rs.

Reporteri Nova.rs su se u rukavcu suočili sa neopisivim smradom mrtve ribe, fekalija, i hemikalija kao i sa velikom količinom đubreta, koje nema ko da očisti, pa je ceo rukavac prepušten savesti građana i povremenim akcijama čišćenja i sve to zbog rupe u zakonu.

Problem sa zagađenjem nije novijeg datuma, već se otpadni materijal taloži godinama, pa je tako rukavac na samom ušću Topčiderske reke u Savu nekada bio dubok i oko četiri metra, danas, prema procenama naših sagovorinika, nema ni metar dubine, što znači da je tamo trenutno nataloženo oko tri metra otrova koje nadležni ne čiste – jer ne moraju.

Naime nadležnost na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama imaju JVP „Srbijavode“, ali oni tvrde da nisu zaduženi za čišćenje priobalja, jer u njihovom opisu poslu nema komunalne delatnosti.

Šta kaže vodna inspekcija

Poslednje, vanredno uzorkovanje vode Topčiderske reke na teritoriji opštine Čukarica obavljeno je 27. oktobra ove godine u jutarnjim satima.

Vodni inspektor je, prema dokumentu u koji je Nova.rs imala uvid, uzeo dva uzorka vode – prvi na samom ušću Topčiderske reke u Čukarički rukavac, i drugi iz Topčiderske reke na desnoj obali kod mosta kod nekadašnje fabrike IMT u Rakovici.

Kod prvog uzorka uočena je, kako se navodi „promena organoleptičkih osobina vode, odnosno vidljive otpadne materije, boja i miris vode su bili primetni“.

Foto:Goran Srdanov/Nova.rs

Testirani uzorci su pokazali da je reč, najjednostavnije rečeno – o zagađenoj vodi, koja po pojedinim parametrima odgovara petoj, najlošijoj klasi prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama.

Vodni inspektor je ocenio da Topčiderska reka pripada kategoji „značajno izmenjenog vodnog tela“.

Foto: Privatna arhiva

Zagađen donji sliv

Prema navodima Fakuleta za primenjenu ekologiju Futura, koji je popisao sve zagađivače u slivu Topčiderske reke, ova reka je dugačka 31 kilometar i ima površinu sliva od oko 133,25 kilometara kvadratnih. Topčiderska reka sa svojim pritokama pripada slivu Save (Crnomorskom slivu).

Topčiderska reka nastaje spajanjem Dubokog potoka i potoka Đisinac, kao i periodičnog vodotoka koji ponire kod Ripanjskog železničkog tunela. Sastavci ovih tokova od kojih nastaje Topčiderska reka leže na visini od 197 metara nadmorske visine, a ušće reke u Čukarički rukavac leži na visini od 83 metra. Tok Topčiderske reke je regulisan u delu toka koji pripada užem gradskom području.

U svom gornjem delu, reka je izrazito bujična, a u donjem je izložena – različitim zagađenjima.

Foto:Goran Srdanov/Nova.rs

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare