Foto:Nela Bunčić/Nova.rs

U Srbiji je položaj žena i dalje mnogo nepovoljniji u odnosu na muškarace i to se vidi u gotovo svim sferama društvenog, političkog, ekonomskog, ali i u sferi privatnog odnosno porodičnog života. Da bi postigla punu rodnu ravnopravnost Srbiji je potrebno, prema procenama organizacije UN Women Srbija, 59 godina.

Žene su u manjem broju vlasnice imovine, naročito one u ruralnim oblastima, a u javnom i političkom životu su i dalje nedovoljno zastupljene, naročito u procesima donošenja odluka, upozorava Milana Rikanović iz UN Women-a za portal Nova.rs.

Milana Rikanović ukazuje i na problem neplaćenog rada – žene vode brigu o porodici, deci, starima i o domaćinstvu.

Prema podacima iz aktuelnog Indeksa rodne ravnopravnosti u Srbiji iz 2021. godine, čak 67,9 posto žena i samo 11,5 posto muškaraca kuva ili obavlja poslove u domaćinstvu svakog dana. Prema trenutnim procenama, Srbiji je potrebno 59 godina da postigne punu rodnu ravnopravnost, a u UN Women-u ističu da se oni trude da se ovaj proces ubrza.

„Kada govorimo o dokolici, odnosno slobodnom vremenu koje je važno za lični razvoj i blagostanje, vidimo da je ono ženama manje dostupno nego muškarcima“, ističe Rikanović.

Direktorka UN Women-a upozorava na zabrinjavajući podatak da je seksualnom uznemiravanju od navršenih 15 godina bilo izloženo 42 posto žena, a svaka deseta je bila žrtva proganjanja.

Gotovo trećina žena je doživela neki oblik nasilja tokom detinjstva, upozorava Rikanović.

„Takođe, moramo imati na umu važnu vezu između borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije s jedne strane i postizanja ekonomske pravde i ostvarivanja prava žena s druge strane. Aktivnosti za ekonomsko osnaživanje žena pokazale su se uspešnim i komplementarnim sa borbom protiv rodno zasnovanog nasilja. Ekonomski osnažena žena će imati više hrabrosti da prijavi nasilje bez straha za svoju i egzistenicuju svoje porodice“, izjavila je Rikanović i dodala da su ovo teme na kojima mora više i brže da se radi.

Milana Rikanović, Mikser festiva, emisija Među nama, Medju nama
Milana Rikanović Foto: Nova S

Upitana u kojim oblastima je postignut napredak, a u kojima nazadovanje kada se govori o položaju žena, Rikanović ističe da u oblasti politike postoji izvestan napredak, što je posledica, kako kaže, uvođenja kvota koje predviđaju određenu zastupljenost žena u nacionalnom parlamentu, kao i u oblasti rada, jer je primetno povećanje broja žena na tržištu rada.

Ali isto tako, Rikanović upozorava i da žene i dalje prednjače među nezaposlenom populacijom.

„U segmentu obrazovanja takođe je manji broj žena nego muškaraca, iako među visokoobrazovanim stanovništvom prednjače žene. Međutim one su koncentrisane na oblasti zdravlja, društvenih nauka, socijalne zaštite i umetnosti. Iz ovoga vidimo da su žene i dalje opterećene stereotipima koji potiču iz tradicionalne i patrijarhalne društvene atmosfere u kojoj odrastaju“, rekla je ona.

Objašnjavajući veću stopu nezaposlenosti među ženama u odnosu na muškarce, Rikanović ističe da je razlog za to često briga o porodici.

„Među osobama koje nisu zaposlene i ne traže zaposlenje zbog brige o deci ili drugim članovima porodice, 97 posto čine žene. Uočljiva je i diskriminacija žena pri zapošljavanju, koju je veoma teško detektovati a ogleda se u mogućnosti odnosno nemogućnosti zaposlenja i napredovanja žena koje su majke ili žele da postanu majke“, izjavila je naša sagovornica.

Govoreći o rodnom jazu u platama između muškaraca i žena, direktorka UN Women-a navodi da je jaz u zaradama po satu iznosio 8,8 odsto u 2019. godini, dok je kod radne snage nižih kvalifikacija jaz čak 21,2 posto.

Marš solidarnosti Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Čak i kada se žene izbore i napreduju do viših pozicija, one se neretko susreću sa takozvanim efektom staklenog plafona koji im, kako objašnjava naša sagovornica, onemogućava da napreduju do visokih rukovodećih pozicija bez obzira na njihove kvalifikacije i dostignuća.

„Kako bi se poboljšao položaj žena u ekonomskoj sferi, potrebno je da imamo inkluzivne politike zapošljavanja i unapređenja, razvoj ženske radne snage i anagažovanja preduzeća koje su u vlasništvu žena, i to su samo neke od koraka ka postizanju rodne ravnopravnosti i u ovom sektoru“, poručila je Rikanović.

Bonus video – Janković, Lalić: Korona je ogolila neravnopravnosti među polovima

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook
Twitter
Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar